ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן שרון נגד אסכנדר פראן :


בפני כבוד השופט חננאל שרעבי

המבקש

דן שרון

נגד

המשיבים

  1. אסכנדר פראן
  2. אנדריה פראן

החלטה

1. בפניי בקשה לפטור מערבון ולחלופין להפחתתו. מדובר בערבון על סך של 10,000 ₪.

2. בבקשתו מציין המבקש כי סיכויי הערעור טובים אך מצבו הכלכלי בכי רע באופן שלא יוכל להפקיד את הערבון.
מציין המבקש כי פנה לעזרת בני משפחה אך אלה אינם יכולים או אינם רוצים לעזור לו לנוכח חובותיו.
לכן הגיש בקשה זו.

3. המשיבים בתגובתם מתנגדים לבקשה ומציינים כדלקמן:

א. מצבו הכלכלי של המבקש מאפשר לו הפקדת ערבון.
המבקש לא טרח לגלות כי יש לו תוכנית חסכון ופקדון בבנק כפי שעולה מדפי חשבון שצרף לבקשתו.

ב. אביו הוא קבלן פעיל ויש לו הכנסות, כשכל המחלוקת בתיק קמא נבעה מביטול שיק של המבקש שניתן על ידו לאביו בגין חול שסיפק המשיב לאביו של המבקש בעבודתו כקבלן מול המזמינה (עיריית טבריה).

ג. סיכויי ההצלחה בערעור קלושים שכן פסק הדין מתבסס על מהימנות עדים.

4. המבקש בתשובתו חזר למעשה על נימוקי בקשתו.

דיון והכרעה:

5. בדיון בבקשה לפטור מעירבון על המבקש לעמוד בשני תנאים מצטברים כדלקמן:

א. העדר יכולת כלכלית להפקיד העירבון.
ב. עליו לשכנע בדבר סיכויי הערעור.

6. לשם הוכחת חוסר יכולת כלכלית על המבקש לפרוש בפני בית המשפט תשתית מפורטת ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי, ולהמציא פרטים על רכושו ומקורות הכנסתו הנתמכים במסמכים מתאימים.
ראה בעניין זה – רע"א 10498/06, מגדלי ישי חברה לבניין בע"מ, בפירוק נ' עירית ת"א (פורסם במאגר נבו).

7. בנוסף, על המבקש פטור מעירבון להראות כי ניסה לגייס את הסכום הנדרש מקרובי משפחתו וכי הדבר לא עלה בידו.
ראה בענין זה – ע"א 6860/09, ריבק נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (פורסם במאגר נבו).

8. ככל שהמבקש מיוצג על ידי עו"ד פרטי, עליו להסביר כיצד מממן את שכר טרחת עורך דינו.
ראה לעניין זה – רע"א 4830/12, מפלגת הירוקים נ' ירון נהרי (פורסם במאגר נבו).

9. בבואו לבחון מתן פטור מהפקדת עירבון בית המשפט ייתן משקל לשני שיקולים נוגדים.
מחד – זכות הגישה לערכאות המהווה עקרון יסוד במשפטנו ולפיו אין לנעול את שערי בית המשפט בפני מי שידו אינה משגת לשלם את ההוצאות הכספיות הכרוכות בהליך.
מאידך – הצורך להבטיח הוצאותיו של מי שזכה בדין, שלא יוותר בסופו של יום ללא יכולת להיפרע את הוצאותיו, במיוחד כשהמבקש מערער על פסק דין שניתן על ידי ערכאה שיפוטית והוא מבקש להשיג על קביעתו.

10. במקרה הנדון לא שוכנעתי כי מצבו של המבקש בכי רע עד כדי יכולת להפקיד את הערבון, מהטעמים הבאים:

א. בעוד שבבקשתו ציין המבקש כי אביו ואמו אינם יכולים לסייע לו עקב מצב כלכלי קשה, שכן אביו הוא פנסיונר ומקבל קצבת זקנה, חי בגפו ואינו עובד, מתגובת המשיבים עולה כי הדבר אינו מדויק ואביו של המבקש הוא קבלן עצמאי (שגם סיפק חול כמתואר בתביעה קמא), כפי שאף עולה מאישור ניכוי מס במקור של האבא שצילומו צורף לתגובה.
משכך, לא שוכנעתי שאביו של המבקש הוא נעדר יכולת כלכלית לעזור לבנו (המבקש) בהפקדת הערבון.

ב. מדפי הבנק שצירף המבקש לבקשה עולה כי למבקש פקדון כספי וגם הוראת קבע לחסכון, מבלי שהמבקש גילה כמה כספים יש לו בפקדון וכמה כספים יש לו בחסכון.

ג. המבקש גם לא מפרט כיצד מממן את בא כוחו הפרטי במסגרת הערעור הנדון, דבר שמתבקש לנוכח הבקשה הנדונה.

11. באשר לסיכויי הערעור – בזהירות רבה אומר כי פסק הדין מבוסס על מהימנות עדים, שברגיל בית המשפט לא מתערב. על כן לא ניתן לו מר שסיכויי הערעור גבוהים.

12. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה הבקשה ומורה למבקש להפקיד את הערבון לא יאוחר מיום 23.12.13, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה.

מזכירות תזכורת מעקב.

החלטתי זו ניתנה על ידי כרשם בית המשפט המחוזי בחיפה.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן שרון
נתבע: אסכנדר פראן
שופט :
עורכי דין: