ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ נגד חנה בכור :


בפני כבוד הרשם בכיר אמיר צ'כנוביץ

מבקשת

חנה בכור

נגד

משיבה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

החלטה

1. לפני בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים מטעם הנתבעת 1 (להלן: "המבקשת") אשר הוגשה לבית המשפט ביום 28.11.13.

2. בבקשה לגילוי מסמכים מתבקש גילוי מסמכים ספציפי של המסמכים הבאים: פירוט חשבון עו"ש ע"ש הנתבע 2, פירוט חשבון הניכיונות ע"ש הנתבע 2 וכן העתק הסכם הקצאת אשראי בחשבון הניכיונות ע"ש הנתבע 2.

3. לאחר שקראתי את הבקשה והתגובות מטעם ב"כ הצדדים, אני מורה כדלקמן.

4. מועד ישיבת הוכחות נקבע ליום 23.12.13, בדיון ישיבה מקדמית שהתקיימה במעמד הצדדים ביום 29.04.13.

5. הבקשה דנן הוגשה לבית המשפט ביום 28.11.13, פחות מחודש טרם מועד דיון ההוכחות, לאחר שלטענת ב"כ המבקשת, עד למועד הגשת הבקשה לא הומצאו לו המסמכים האמורים.

6. ב"כ המבקשת מציין בבקשה כי המסמכים נתבקשו על ידו לראשונה עוד ביום 21.01.13 במסגרת תצהיר גילוי ואימות מסמכים. כמו כן מציין ב"כ המבקשת כי ביום 21.11.13 ביצע פניה בכתב למשיבה לצורך המצאת מסמכים.

7. לטענת ב"כ המשיבה, המתנגד לבקשה, לגופו של עניין ההליכים המקדמיים בתיק הסתיימו בעת שקבע ביהמ"ש מועד להוכחות, לפני כ-10 חודשים. כמו כן עולה הטענה כי ב"כ המבקשת לא פירט בבקשתו דבר ביחס לרלוונטיות של המסמכים הנדרשים . כמו כן, מציין במכתבו מיום 24.11.13, לענין הדרישה לגילוי חשבון הנכיונות, כי פעולות נכיון השיקים בוצעו בחשבון העו"ש, ועל כן, יש לדחות את הבקשה.

8. ב"כ המבקשת ציין בתגובה מטעמ ו, כי מלבד תדפיס חשבון בנק מיום 10.11.11 שצורף, כל יתר המסמכים המבוקשים הינם ברובם תדפיסי חשבון בנק היסטוריים הנוגעים לנתבע 2, אשר נחוצים ורלוונטיים להגנת המבקשת שכן קיים חשש כי הנתבע 2 חרג ממסגרת האשראי עוד קודם לתאריך 10.11.11.

9. התביעה אמנם מתנהלת בסדר דין מהיר, אך אין בעובדה זו כדי להפחית מחשיבות גילוי מסמכים ספציפי ים או לגרוע מזכות המבקשת לעיין במסמכים הרלוונטיים לבירור המחלוקת . תקנה 214 (ח) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שוללת את תחולתו של פרק ט' לתקנות על הליך סדר דין מהיר , שכן , היא יוצאת מתוך נקודת הנחה שבעל דין יגלה לצד שכנגד את כל המסמכים הרלוונטיים ואם אינו עושה כן, במקרים מתאימים יורה לו בית המשפט לגלות את המסמך לאחר שיבחן את הרלוונטיות שלו למחלוקת בין הצדדים (ר' כהן, מ' קליין "סדר דין מהיר בבית המשפט השלום", נבו הוצאה לאור בע"מ, 2005, עמ' 39-40).

10. מוסכם וברור לכל כי תדפיסי חשבון בנק הינם מסמכים קריטיים, בסיסים ויסודיים לשם בירור המחלוקת אשר אינם נכללים בגדר "גילוי רחב", אלא גילוי הכרחי אשר יש בו לתרום להגנת המבקשת. כמו כן, אין חולק כי ביום 24.11.13 השיב ב"כ המשיבה במכתב לב"כ המבקשת כי פנה למרשו "לאיתור המסמכים והמצאת העתקם" ובכך הביע את הסכמתו לבקשה.

11. אציין, כי ביהמ"ש ער לכך שב"כ המבקשת פנה בבקשה לגילוי שלא ב"דרך המלך", במסגרת תצהיר גילוי ואימות מסמכים, ובקשה אחרת מסודרת וערוכה כדין בכתב הוגשה ע ל ידו רק ביום 21.11.13, בערך כחודש לפני מועד ישיבת ההוכחות, עם זאת יש לקחת בחשבון את ה נסיבות המיוחדות של נחיצות המסמכים והסכמת ב"כ המשיבה לבקשה במכתבו מיום 24.11.13 .

12. לאור האמור לעיל, אני נעתר לבקשה לגילוי ועיון לגבי פירוט חשבון עו"ש ע"ש נתבע 2 לגבי התקופה הנקובה בבקשה, וכן, לגבי הסכם הקצאת אשראי בחשבון ע"ש הנתבע 2.
הבקשה לגילוי מסמכי חשבון ניכיונות נדחית, לנוכח תשובת ב"כ המשיבה כי לא נוהל חשבון נפרד לביצוע ניכיונות שיקים ע"ש נתבע 2.

13.ב"כ המשיבה ימציא המסמכים לב"כ המבקשת תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו ובכפוף לתשלום עבור עלות הפקת המסמכים.

14.בנסיבות הענין, לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות.

15.דיון ההוכחות הקבוע ליום 23.12.13 מבוטל.
המזכירות תזמן את הצדדים לדיון הוכחות ליום 29.5.14 שעה 11:30.
המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ
נתבע: חנה בכור
שופט :
עורכי דין: