ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל בעמ נגד חסיה ויזל :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני

התובעת

בנק דיסקונט לישראל בעמ

נגד

הנתבעת

חסיה ויזל

החלטה

לפני התנגדות לביצוע שטר.

בהתנגדות ובתצהיר שהוגש בתמיכה לה נטען כי הגשת ההמחאות לפירעון עומדת בניגוד להסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין (שהעתקו צורף) ואשר חל, על פי לשונו, גם על "כל שיק נוסף" שבידי התובעת, זולת השיקים שנימנו בו. בנוסף מפנה הנתבעת לטענות שהעלתה בהליך קודם לפיהן נמסרו ההמחאות לחברה מסוימת לצורך תשלום על טיפולי שיניים, ומשמרפאתה של החברה האמורה נסגרה לא התקבלו טיפולים כנגד התשלומים שנותרו, וכי התובע-הבנק ידע את מצב הדברים בעת שסוחרו לו ההמחאות.

בטענות הנתבעת יש כדי להקים הגנה לכאורה בתביעה על פי שטר.

כידוע, בשלב זה אין לבדוק כיצד יעלה בידי הנתבעת להוכיח את טענותיה ואין להיכנס בשלב זה לבחינת מהימנות גרסת ההגנה. די בכך שהתצהיר מגלה הגנה אפשרית, ולו בדוחק, כדי שתינתן לנתבע רשות להתגונן.

בנסיבות העניין, ולאור האמור בתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ("התקנות"), מצאתי כי מוצדק ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד.

אשר על כן, ניתנת לנתבעת רשות להתגונן.

משניתנה רשות להתגונן, ושמתקיימות בתובענה הוראות תקנה 214ב(א) לתקנות, תידון התובענה כתובענה בסדר דין מהיר לפי הוראות חלק ג', פרק ט"ז1 לתקנות. הצדדים יפעלו להגשת כל המסמכים הנדרשים בהליכי סדר דין מהיר ובכלל זה בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות וזאת עד ליום 3.1.14. עיון 7.1.14.

הדיון בתובענה נקבע ליום 2.2.14 שעה 12:00.

על בעלי הדין להתייצב במועד הדיון.

בעלי הדין ייערכו לסיום התיק במועד הדיון, בין בפשרה ובין בשמיעת ראיות.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון) או נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר, לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט לישראל בעמ
נתבע: חסיה ויזל
שופט :
עורכי דין: