ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צהלה ברזילי נגד עמית ישראל מלינגר :

בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

תובעת (משיבה)

צהלה ברזילי

נגד

נתבע (מבקש)

עמית ישראל מלינגר

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר ביום 18/7/13.

לאחר ששקלתי הבקשה ולפנים משורת הדין הנני מוצאת לקבל הבקשה בתנאים וטעמי יפורטו להלן:

1. אקדים ואציין כי בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר התייצבות יש להגיש בתוך 30 יום מהמועד בו נודע למבקש דבר פסק הדין. אין חולק כי למבקש נודע על פסק הדין לכל המאוחר ב – 1/9/13 , אז הוגשה על ידו בקשה ראשונה בטענה אחת ויחידה כי לא ידע על מועד הדיון. הואיל ומועד הדיון נקבע במעמד המבקש בדיון קודם אשר התקיים בין הצדדים, נדחתה הבקשה על ידי בהחלטתי מאותו מועד.

לאחר קבלת ההחלטה האמורה, שוב שקד המבקש על שמריו וביום 27/10/13 הגיש בקשה נוספת - שוב מאותו טעם ולפיו לא ידע על מועד הדיון. במסגרת החלטתי בבקשה זו ציינתי כי בקשה זהה נדחתה על ידי ולמרות זאת הועברה הבקשה לתגובת המשיבה.
המשיב מצידו הגיב לבקשה וביקש לדחות אותה הואיל ואינה מגלה טעם כדין לביטול פסק הדין.
טרם ניתנה על ידי החלטה בבקשה זו, ביום 24/11/13 הוגשה בקשה נוספת לביטול פסק הדין – במסגרת ה פורטו כדבעי טענות נוספות הנסבות על כך שהואיל ובדיון הראשון נקבע כי על המשיבה להגיש כתב תביעה וזה לא הוגש והואיל והמבקש לא קיבל זימון לדיון (כפי שהיה בדיון הראשון), הוא לא סבר כי עליו להתייצב לדיון זה. עוד טען המבקש טענות הנסבות על הגנתו בפני התביעה.
אציין כי הבקשה הוגשה מבלי שטרם הגשתה התבקש לאפשר למבקש לתקן בקשתו וכן, מבלי שהמבקש עתר להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין. הבקשה נשלחה לתגובה ותשובה ולאחר קבלתם ניתנת החלטתי זו.

בנסיבות כפי שתוארו – הרי שהבקשות הראשונות אשר הוגשו לביטול לא הושתתו על אדנים כדין ואילו האחרונה- הוגשה באיחור למועדים הנקובים בדין.

יחד עם זאת, בהינתן שמדובר בתביעה המתבררת כתביעה קטנה ומשכך, בית המשפט אינו כפוף לסדרי דין ובהינתן שעל מחדליו של המבקש ניתן לפצות בהוצאות הנני קובעת כי האיחור האמור יבוא לידי ביטוי בפסיקת ההוצאות כפי שיפורט להלן.

2. אפנה לבקשה לגופה –
ראשית, אין חולק שעל המבקש לבטל פסק דין להראות שניים – ראשית, עליו להראות כי יש לו טעם מבורר למחדלו מהתייצבות לדיון ושנית, עליו להראות כי יש לו הגנה לכאורה בפני התביעה.
לאחר ששקלתי טענותיו של המבקש בשים לב לאמור, הנני סבורה כי ספק באם הציג המבקש טעם מבורר למחדלו מהתייצבות לדיון בהינתן שהדיון נקבע במעמדו. יחד עם זאת, מבלי לקבוע מסמרות בשאלת הגנתו של המבקש, הרי שלכל הפחות אין מדובר בהגנה מופרכת ומשכך, הנני סבורה כי יש ליתן למבקש יומו בפני בית המשפט .

3. אשר על כן – הנני מקבלת הבקשה לביטול פסק דין בתנאים כדלקמן :

א. המבקש יישא בהוצאות המשיבה הן בגין הדיון מיום 18/17/13 אליו לא התייצב והן בגין הבקשות החוזרות ונישנות לביטול פסק דין והכל בסך של 1,500 ₪.
ב. המבקש יפקיד פיקדון בסך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט. בהקשר לפיקדון הרי שככל שתתקבל התביעה תהיה רשאית המשיבה לקבל הסכומים אשר יפסקו לטובתה מתוך פיקדון זה.

ההוצאות והפיקדון יופקדו בקופת בית המשפט בתוך 20 יום מהיום. ככל שיעשה כן המבקש יבוטל פסק הדין והמזכירות תקבע את התיק בפני הרשם הבכיר אדי לכנר. ככל שלא יופקדו הסכומים במועדם – יוותר פסק הדין על כנו.
המזכירות תעביר את ההוצאות, מיד לאחר הפקדתן לתובעת.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צהלה ברזילי
נתבע: עמית ישראל מלינגר
שופט :
עורכי דין: