ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד ברבי :

11

מדינת ישראל

בית משפט השלום

ב א י ל ת

בש 002044/08

בתיק עיקרי: פ 001516/08

בפני:

כב' השופט דב מגד - סגן נשיא

תאריך:

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד:

המבקשת

המאשימה

נ ג ד

שושן ברבי - 034167767

ע"י ב"כ עוה"ד:

ניוסטד

המשיב

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה

המשיב ובא-כוחו

החלטה

נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו את העבירות כדלקמן: תקיפה סתם, עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 [להלן: "החוק"], תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו, עבירה לפי סעיף 273 לחוק, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, עבירה לפי סעיף 380 לחוק [בטעות נרשם סעיף 379 בכתב האישום], איומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק והעלבת עובד ציבור, עבירה לפי סעיף 288 לחוק. מדובר במספר עבירות בהתאמה לפרק העובדות בכתב האישום.

בפרק העובדות, שהינו ארוך ומפורט, נטען כי המשיב איים ותקף אזרחים, עובדי מלון, מאבטחים ושוטרים שנזעקו למקום. לחלקם נגרמו חבלות. המשיב אף ניסה להמלט. המבקשת עתרה לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים.

בדיון שהתקיים ביום 12.08.2008 לפני כב' השופט אמוראי, במסגרת תורנות, נקבע כי קיימות ראיות לכאורה ומתקיימת עילת מעצר. כב' השופט אמוראי הורה על מעצר המשיב ועל דחיית הדיון לצורך קבלת תסקיר מעצר, שיעריך את המסוכנות הנשקפת ממנו ויבחן חלופות מעצר.

בתסקיר המעצר נכתב כי המשיב, בן 31 נשוי ואב לשני ילדים, החל להסתבך עם החוק מאז מלאו לו 13 שנים. במהלך השנים מעורבותו בפלילים הלכה והעמיקה והוא גם נדון לתקופות מאסר שונות. מאסרו הראשון היה לתקופה של 42 חודשים בגין עבירות אלימות, רכוש וסמים. ממאסרו השני, לתקופה של 18 חודשים בגין עבירות סחיטה ואיומים, השתחרר בחודש פברואר 2003. לאחרונה הופנה המשיב לשירות המבחן בשנת 2004 והותיר את הרושם כי חל מהפך מהותי בחייו, שבא לכלל ביטוי בעבודה מסודרת, גילויי אחריות כלפי בני משפחתו וגמילה מסמים. דע עקא, שירות המבחן מצא לנכון להוסיף, כי המשיב עדיין מתקשה להתמודד עם דפוסים אלימים מחוץ לבית. בשנת 2007 המליץ שירות המבחן על ענישה שתאפשר למשיב רציפות תעסוקתית והוא נדון למאסר בעבודות שירות.

בחקירתו במשטרה טען המשיב כי שתה משקאות חריפים ואינו זוכר את מעשיו. הוא לא היה מסוגל להתייחס קונקרטית לחשדות שהוטחו נגדו. בה בעת, ביקש סליחה ומחילה מהמעורבים שנפגעו באירוע. בשיחה עם שירות המבחן שב המשיב והביע תחושות חרטה ובושה לגבי הנסיבות שהביאו למעצרו ושירות המבחן התרשם מכנותן. המשיב שלל שימוש באלכוהול כדפוס חיים והביע שביעות רצון מקיום אורח חיים נורמטיבי בשלוש השנים האחרונות.

שירות המבחן מצא כי מדובר במשיב, שאף שחולל שינוי בחייו, עדיין מתקיים הסיכון להתנהגות חסרת שליטה. שירות המבחן נפגש עם אשתו של המשיב, שהוצעה כחלופת מעצר עיקרית והתרשם כי מדובר באישה אסרטיבית וסמכותית, המסוגלת למלא תפקידה. כמו כן, מצא כי הוריו של המשיב יכולים להוות לגביו גורם פיקוחי רציני ואחראי. לכן, המליץ לשחררו בתנאי מעצר בית מלא בפיקוחם, להעמידו בפיקוחו למשך חצי שנה ולאפשר לו לצאת מהבית מדי יום במשך שעה על מנת לסייע במילוי תנאי השחרור לאורך זמן.

ב"כ המבקשת התנגדה להמלצת שירות המבחן וציינה כי מדובר באלימות שהופגנה לא רק כלפי שוטרים, אלא גם כלפי עובדי ציבור, מאבטחים במלון ונופשים תמימים. עוד הטעימה, כי עברו הפלילי מלמד על דפוסי אלימות מתמשכים. לכן, ביקשה להעתר לבקשה ולעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים.

הסניגור טען בסיכומיו כי המשיב היה שיכור כלוט במהלך האירוע ובשל מצבו לא ידע להבחין בין ימין לשמאל. כן הוסיף והדגיש כי המשיב הביע חרטה מלאה מיד במהלך החקירה במשטרה והוסיף להתנצל על מעשיו גם בשיחתו עם שירות המבחן. לכן, ביקש מביהמ"ש לאמץ את המלצת שירות המבחן.

אין לי אלא להצטרף למסקנות כב' השופט אמוראי בהחלטתו, ולהוסיף כי כתב האישום מגולל מסע במהלכו המשיב פוגע ללא הבחנה בכל הנקרה בדרכו. הביטוי התנהגות שלוחת רסן אינו אלא לשון המעטה בתיאור מעלליו.

המסוכנות נובעת הן ממהות העבירות המיוחסות למשיב והן מעברו הפלילי. מעיון ברישום הפלילי ניתן להיווכח כי לחובתו עשרה רישומים פליליים, לרבות בעבירות אלימות חמורות, עבירות רבות שנעברו כלפי שוטרים ועבירות איומים. כאמור לעיל, במהלך השנים ריצה מספר מאסרים, חלקם לתקופות ממושכות יחסית. מהבקשה עולה גם כי תלויים ועומדים כנגדו שני מאסרים מותנים ברי הפעלה. זאת ועוד, אל לנו להתעלם ממסקנת שירות המבחן, כי מהמשיב נשקף סיכון להתנהגות פורצת גבולות.

מאידך, בשנים האחרונות חלה הפוגה מסוימת במעורבות המשיב בפלילים, העולה בקנה אחד עם המהפך שחל בחייו. הסניגור אף הציג לביהמ"ש מסמכים, המעידים כי המשיב מנהל אורח חיים נורמטיבי. כאמור לעיל שירות המבחן המליץ לשחררו בתנאים מגבילים, לאחר שהתרשם בצורה חיובית מהערבים המוצעים. זו גם היתה התרשמותי. במיוחד אמורים הדברים לגבי אשתו של המשיב.

אמנם המלצת שירות המבחן אינה סוף פסוק, אך היא נותנת לביהמ"ש כלי חשוב להערכת מסוכנות ולבחינת חלופת מעצר. לדעתי לא ניתן להתעלם מהחרטה המפורטת והעמוקה שהמשיב הביע מיד עם חקירתו במשטרה, עליה חזר לפני קצינת המבחן ולפני ביהמ"ש. חרף עברו הפלילי העשיר, המשיב לא הורשע בעבירת הפרת הוראה חוקית. לכן, לא מתעורר החשש כי לא ימלא אחר התנאים שביהמ"ש יקבע. כל אלה מטים את הכף, במידה זעומה, לטובת אימוץ המלצת שירות המבחן.

אשר על כן ומהנימוקים שפורטו לעיל, אני מורה על שחרור המשיב בערבות בתנאים כדלקמן:

א. עד תום המשפט ימצא המשיב בתנאי מעצר בית מלא בביתו שברח' גולי קניה 4/10 נתניה בפיקוח קבוע וצמוד של אשתו או מי מהוריו. אך המשיב יהיה רשאי לעזוב את הבית בין השעות 18:00 – 19:00 בלווית מי מהערבים ובלבד שלא יצא מתחומי העיר נתניה.

ב. להבטחת האמור יופקד סכום של 10,000 ש"ח בקופת ביהמ"ש, מחציתו תופקד עוד היום ותהווה תנאי לשחרור. המחצית השניה תופקד בתוך 30 יום מהיום.

ג. תחתם ערבות עצמית וצד ג' [אמו ואשתו] בסכום של 30,000 ש"ח כל אחת. אביו של המשיב יחתום על ערבות בסכום זהה בתחנת משטרת נתניה לא יאוחר מיום א' – 24.08.2008 בשעה 14:00.

ד. במידה ותנאים אלו לא יתקיימו – המשיב ישאר במעצר ויובא בפני שופט תורן ביום א' – 24.08.2008 לא יאוחר מהשעה 10:00.

__________________

דב מגד, שופט

ב"כ המבקשת:

אבקש עיכוב ביצוע.

ב"כ המשיב:

מדובר ביום ו', אבקש לקצר ככל הניתן את העניין.

החלטה

מעכב ביצוע החלטה עד ליום 24.08.2008 בשעה 10:00.

התובעת מתבקשת להודיע לסניגור עד השעה 13:00 אם יש בדעתה לערור על ההחלטה.

ניתנה היום כ"א באב, תשס"ח (22 באוגוסט 2008) במעמד הנ"ל.

דב מגד – שופט

סגן נשיא

העתק הפרוטוקול נמסר לצדדים הנוכחים.

001516/08פ 136 טליה אבינועם