ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המשלחת הדתית הרוסית של הפטריארכיה של נגד מירה משולם :

המערערת
(המשיבה שכנגד)
המשלחת הדתית הרוסית של הפטריארכיה
ע"י ב"כ עו"ד ס' רודנקו

נגד

המשיבה
(המערערת שכנגד)
מירה משולם
ע"י ב"כ עו"ד א' אקסלרד

החלטה

1. על פסק-הדין נושא ערעור זה הוגש ערעור נוסף בתיק ע"א 45295-10-13, שנותב להרכב בראשות כבוד סגן הנשיא א' פרקש.
2. הדיון בשני הערעורים יישמע במאוחד, ביום 9.2.14 בשעה 13:15, לפני הרכב השופטים י' נועם, כ' מוסק ומ' בר-עם. הדיון שנקבע ביום 10.2.14 (זאת על-דעת ראש ההרכב, כבוד סגן הנשיא, א' פרקש).
2. הצדדים יגישו עיקרי טיעון, כקבוע בתקנה 446 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי), על-פי לוח הזמנים שלהלן:
א. המערערת תגיש לבית-המשפט עיקרי טיעון מטעמה 21 ימים לפחות לפני מועד הדיון, ו תמציא עותקים מהם למשיבה בפרק זמן זה.
ב. המשיבה תגיש לבית-המשפט עיקרי טיעון מטעמ ה 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון, אף אם לא הוגשו, או לא הוגשו ב מועד, עיקרי הטיעון מטעם המערערת; ותמציא עותקים מהם למערערת בפרק הזמן האמור.
3. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על שבעה עמודים (ברווח כפול, עד 30 שורות בעמוד).
4. תיקי מוצגים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, שיכללו רשימת מוצגים וסימון נפרד של כל מוצג, יוגשו על-ידי הצדדים יחד עם עיקרי הטיעון.
5. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי.
6. הן תיקי המוצגים והן עיקרי הטיעון יוגשו למזכירות בית-המשפט בשלושה עותקי נייר מודפסים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות מערכת "נט המשפט".
7. עיקרי טיעון או תיקי מוצגים שיוגשו באיחור, או בחריגה מההיקף שנקבע, לא יתקבלו לתיק בית-המשפט, אלא באישור בית-המשפט לאחר הגשת בקשה מתאימה.
8. ככל שיוגש ערעור שכנגד, תחול ההחלטה בשינויים המחויבים גם על הערעור שכנגד.
9. המזכירות תשלח עותקים מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המשלחת הדתית הרוסית של הפטריארכיה של
נתבע: מירה משולם
שופט :
עורכי דין: