ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רויטל פרי נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

מבקשת

רויטל פרי

נגד

משיבה

שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי.

בתוקף סמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים הנוספים והעדכניים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום ה פסיכיאטרי, עקב תאונת הדרכים מיום 13.7.11 (להלן – התאונה) .

לפיכך אני ממנה בזאת את פרופ' חנן מוניץ, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין התאונה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע, לעבודת ה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יגישו תחשיבים ויסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להוראות המפורטות בהחלטת המינוי מיום 5.8.12.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 22.12.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.6.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רויטל פרי
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: