ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון קוסאב נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

  1. אמנון קוסאב
  2. אסתר רגוניס

המערערים
-

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

המשיבות
בפני: סגן הנשיאה יגאל פליטמן, השופט אילן איטח, השופטת אביטל רימון-קפלן
נציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ', נציג ציבור (מעבידים) מר יצחק דויטש

ב"כ המערערים: עו"ד רם גורודיסקי
ב"כ המשיבות: עו"ד בעז בן-צור ועו"ד אלעד פלג

פסק דין

1. המערערים הגישו בקשה לאשר תובענה ייצוגית, מאחר שהמשיבות, לטענתם, "אינן משלמות למבוטחים ריבית פיגורים בגין איחור המעבידים בהפקדת כספי ביטוח המנהלים או כספי הפנסיה".

2. בית הדין האזורי בפסק דינו, דחה את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, בין השאר מהטעמים שכל מקרה כזה ראוי להיבחן לגופו, על פי נסיבות אי התשלום במועד של המעביד, תוך הפניית שימת הלב לכך שזכות התביעה הראשונית היא של העובד כנגד המעביד בגין אי הפרשה לקופת הגמל.
בנוסף לכך, עמד בית הדין על הבעייתיות בהגדרת הקבוצה הרלוונטית לתובענה הייצוגית.
בסיכומו של דבר, חייב בית הדין קמא את המערערים לשלם למשיבות שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 100,000 ₪, ו-2,000 ₪ הוצאות משפט, ובנוסף לכך, בהחלטות נוספות הוא חייב את המערערים לשלם למשיבות 4,000 ₪ בגין דחיית בקשה לפרטים נוספים, ו-5,000 ₪ בגין דחיית בקשה לעיכוב ביצוע.

3. המערערים ערערו לבית דין זה על אותה החלטה, ובטרם התקיים דיון בה, הוגש לנו מסמך של בקשה משותפת ומוסכמת לחזרה מן הערעור. על פי אותה בקשה, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה המערערים יחזרו בהם מן הערעור והמשיבות יוותרו על ההוצאות הפסוקות שנפסקו להן כאמור לעיל. בנוסף לכך ישולם למערערים גמול של 6,000 ₪ ושכר טרחה לבא-כוח המערערים בסך של 30,000 ₪.

4. לאחר שנתנו דעתנו לכלל נסיבות המקרה, לרבות המצב הכלכלי של המערערים החידוש שבבקשה לתובענה הייצוגית שבפנינו והתועלת שבהבהרת היחסים במשולש העובד-מעביד-קופת הגמל, הגענו למסקנה, כי:
א. יש לאשר את הסתלקות המערערים מן הבקשה לתובענה ייצוגית, וכך יש לראות את הדברים (לאור תקנה 11(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.
ב. בנוסף לכך, החלטנו לאשר את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים לעניין הגמול האישי שישולם למערערים, ושכר הטרחה שישולם לבא-כוחם.

5. לאור האמור, אין מקום להליכי פרסום ההחלטה.
הננו מורים בזאת על מחיקת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ככל שלא נעשה הדבר על פי פסק דינו של בית הדין קמא.

6. הערעור נמחק בזאת.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד (03 דצמבר 2013), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
סגן נשיאה, אב"ד

אילן איטח,
שופט

אביטל רימון-קפלן,
שופטת

מר ראובן רבינוביץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר יצחק דויטש,
נציג ציבור (מעבידים)


מעורבים
תובע: אמנון קוסאב
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: