ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית אלעד נגד יחיאל אשול :

בפני כבוד השופטת שלהבת קמיר-וייס
המאשימה
עיריית אלעד

נגד

הנאשמים
יחיאל אשול


נוכחים:
בא כוח המאשימה עו"ד לוי
בא כוח הנאשם עו"ד וארס
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
עותר לתיקון כתב האישום כדלקמן: סעיף 2 ימחק מכתב האישום, סעיף 3 יתוקן באופן שיירשם: "בביקורות שנערכו בחודשים מרץ 2012, נובמבר 2012, דצמבר 2012, נמצא כי הנאשם מפעיל את העסק על אף שלא קיבל רישיון עסק כדין; סעיף 5 לכתב האישום ימחק, והוראת החיקוק של אי קיום צו בית משפט תמחק מפרק ב.


החלטה

מורה על תיקון כתב האישום כמבוקש.
כתב האישום תוקן על ידי בגופו, בא כוח המאשימה ידאג לסריקת כתב האישום המתוקן במזכירות.

ניתנה והודעה היום ל' כסלו תשע"ד, 03/12/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת

ב"כ המאשימה:
הנאשם יודה בניהול עסק ללא רישיון, יורשע על סמך הודייתו, יינתן צו סגירה שיכנס לתוקפו ביום 30.8.14, ויוטל עליו קנס בסך של 8000 ₪ וצו לפי סעיף 16 (3).

כתב האישום הוקרא לנאשם, לאחר שהבינו אמר:
אני מודה בכתב האישום המתוקן. אני מאשר את ההסדר. אני מודע לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

הסניגור:
כתב האישום המתוקן מוכר לנאשם והוא מודה בו. אני מאשר את הסדר הטיעון. הנאשם מודע לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.


הכרעת דין

אני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום ל' כסלו תשע"ד, 03/12/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת

הצדדים: אנו מבקשים לאשר את הסדר הטיעון.

גזר-דין

הנאשם הורשע על פי הודייתו בכתב אישום מתוקן, בעבירה של עיסוק בעסק טעון רשיון ללא רשיון, עבירה על סעיפים 4, 14 ו- 15 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968, כמפורט בכתב האישום.

מפי הסנגור למדתי כי הנאשם החל בהליכים להסדרת הרישיון, וכן הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך מזמנו של בית המשפט, ובנסיבות העניין הרי שדברים אלה משמשים כשיקול לקולא.

מאידך גיסא, מדובר בעסק שבריאות הציבור תלוי בו ולכן חובה לקיים את הוראת החוק המחייבת הוצאת רשיון טרם תחילת ניהול העסק.

בנסיבות הענין אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס בסך 8000 ש"ח או 40 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם ב-עשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.1.14 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן.
ניתן בזאת צו סגירה ואיסור עיסוק בחצרים. הצו יכנס לתוקפו ביום 30.08.14 אלא אם כן יהא בידי הנאשם רישיון עסק כדין.
ניתן בזאת צו בהתאם לסעיף 16 (3) האוסר על העברת זכויות הניהול בעסק, כל עוד אין בידי הנאשם רשיון עסק כדין.
הנאשם יחתום על כתב התחייבות להימנע מהעבירה על חוק רישוי עסקים לתקופה של שנתיים מהיום. סכום ההתחייבות 16,000 ש"ח. לא תיחתם ההתחייבות, ייאסר הנאשם ל- 7 ימים. ההתחייבות תחתם היום במזכירות בית המשפט.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

ניתנה והודעה היום ל' כסלו תשע"ד, 03/12/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת


מעורבים
תובע: עיריית אלעד
נתבע: יחיאל אשול
שופט :
עורכי דין: