ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן עלון נגד הדקה התשעים בע"מ :

המבקשים

  1. יהונתן עלון
  2. שולמית עלון

נגד
המשיבה
הדקה התשעים בע"מ

בית המשפט קמא קבע כי הציון "קמר, אנטליה" מבהיר כי לא מדובר באנטליה, וכי מכל מקום לא היה כל קושי לברר פרט זה באמצעות הקישור לפרטי המלון והפרטים שבאתר המשיבה. לפיכך קבע כי המבקשים לא הוטעו על ידי המשיבה, ותביעתם נדחתה.

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כבוד הרשמת הבכירה סיגל אלבו) שדחה את תביעתם של המבקשים.

המשיבה הבהירה כי עת התקשר המבקש אל נציגתה הוא לא שאל דבר על מיקום המלון, אלא אך ביקש לברר מספר עניינים טכניים הנוגעים לאורך השהות ולטיב החבילה, כפי שעולה מתמליל השיחה. עוד טענה כי מיקום המלון נראה לעין המזמין באתר, כאשר זה אף מסומן על המפה.

בית המשפט קמא קבע כי הציון "קמר, אנטליה" מבהיר כי לא מדובר באנטליה, וכי מכל מקום לא היה כל קושי לברר פרט זה באמצעות הקישור לפרטי המלון והפרטים שבאתר המשיבה. לפיכך קבע כי המבקשים לא הוטעו על ידי המשיבה, ותביעתם נדחתה.

בבקשה תוקפים המשיבים כל פרט שבקביעות בית המשפט קמא , ובכלל זה את הקביעות העובדתיות לפיהן ניתן היה לברר את הפרטים באמצעות הקישור שבאתר החברה (לטענתם הדבר אפשרי רק באמצעות קישור חיצוני) . כן טוענים הם כי בפרוטוקול הדיון נפלו פגמים, ונראה שלפיכך הוסקו מסקנות לא נכונות על ידי בית המשפט קמא. לפיכך מבקשים הם כי פסק-הדין יבוטל ותביעתם תתקבל.

כפי שהבהרתי לא פעם, בשל טיבו של ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות, לא בנקל תתקבלנה בקשות למתן רשות ערעור על פסקי-דינו. לעניין זה נקבע כי "העתרות לא מבוקרת לבקשות רשות ערעור על פסקי דינו של בית המשפט לתביעות קטנות עלולה לסכל את תכלית הקמתו, שהרי היא תאריך את משך ההתדיינות הכולל ותייקר את עלותה של ההתדיינות. הצורך (התחיקתי) להגשים את תכלית הקמתו של בית המשפט לתביעות קטנות מחייב, אפוא, לקבוע אמות מידה להענקת רשות הערעור, ואלו תיגזרנה מתכלית זו" (בר"ע (י-ם) 375/08 ארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ נ' מאיר, מיום 3.4.08, שאוזכר בפסיקה פעמים רבות; לעניין טיבו של ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות כמשפיע על ההליך הערעורי ראו גם רע"א 5773/05 גולטורס נופש ותיירות נ' לו, מיום 24.7.05, בפסקה ה(1) להחלטה; רע"א 2975/11 טכנו אקספרס שרותי רכב בע"מ נ' דהן, מיום 30.5.11, בחיתום פסקה 8 להחלטה; רע"א 5710/11 לסרי נ' אוטו שי ראשון לציון בע"מ, מיום 10.5.12, בפסקה 3 להחלטה; והשוו רע"א 5287/11 לוי נ' זייפרט, מיום 27.7.11; רע"א 4287/12 קטורזה נ' פלאפון, מיום 11.6.12, בפסקה ד להחלטה; רע"א 1735/13 ישי רז נ' דואר ישראל בע"מ, מיום 8.5.13, בפסקה ו להחלטה). לעניין זה יש להעניק משקל גם לצורך בניהול הליך "חסכוני ומהיר", המשרת תכליות של "בירור פשוט, יעיל, מהיר וזול" הבא לידי ביטוי גם בצמצום הענקת רשות הערעור (השוו רע"א 8144/04 בודקר נ' בשקירוב, מיום 20.3.05, בפסקה ט(2) להחלטה; רע"א 5343/12 צוריאל נ' אופיר ארועים, מיום 9.8.12, בפסקה 8 להחלטה; רע"א 6480/13 דיאס נ' חברת בזק לתקשורת בע"מ, מיום 1.12.13, בפסקה 9 להחלטה). התערבות מעין זו שמורה בעיקרו של דבר למקרים בהם נראה כי נפלה טעות ברורה על פני הפסק, מצב דברים שלא התקיים במקרה זה.

קביעותיו של בית המשפט קמא מעוגנות באמור בכתבי הטענות ובנספחיהם, ועולות בקנה אחד הן עם הדברים שנרשמו בפרוטוקול הדיון והן עם התיקונים שמבקשים המבקשים להכניס בו. לא למותר לציין כי פסק-דינו של בית המשפט קמא ניתן ביום בו התקיים הדיון, וממילא אין חשש שמא שיבוש זה או אחר ברישום דברי המבקשים גרם לטעות של בית המשפט קמא בהבנת טענותיהם, עליהם שבו פעמים מספר. כך או כך, לא מצאתי עילה להתערב בפסק-דינו של בית המשפט קמא בנסיבות העניין, כאשר לא הוכח שנטען בפני המבקשים כי המלון מצוי בלב העיר אנטליה, וכאשר מסקנתו של בית המשפט קמא מהרישומים באתר היתה שניתן להבין כי המלון ממוקם בעיירה קמר (דומה כי מסקנה זו מתחזקת לנוכח הרישומים לגבי חבילות במלונות אחרים, המפורסמות בסמוך לזו בה בחרו המבקשים).

לפיכך אני מורה על דחיית בקשת רשות הערעור, ללא צורך במתן תגובה. בשולי הדברים אעיר כי אף אם נקבע שלא היתה הטעיה מטעם המשיבה, מן הראוי היה כי זו תחפש דרך מתאימה למתן פיצוי כלשהו למבקשים, ולו לפנים משורת הדין, בשל עגמת הנפש שנפלה בחלקם.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן עלון
נתבע: הדקה התשעים בע"מ
שופט :
עורכי דין: