ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רביעה שמאלי נגד נביל סעדי :


בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

מבקשים

  1. רביעה שמאלי
  2. אחלאם שמאלי
  3. באסם שמאלי
  4. השאם שמאלי

נגד

משיבים

  1. נביל סעדי
  2. איעתדאל סעדי
  3. פאטמה סעדי

החלטה

לפניי בקשה לתיקון טעות סופר בפסק הדין שניתן ביום 1.9.13, על פי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], כך שאקבע כי לחוב דמי השכירות שנפסק לחובת המשיבים בפסק הדין יתווספו הפרשי ריבית והצמדה כחוק .

המבקשים הראו כי השמטת התייחסות לחיוב בהפרשי ריבית והצמדה על חוב פסוק הינה עניין הניתן לתיקון במסגרת בקשה לתיקון טעות סופר. המשיבים לא חלקו על כך, אלא שהתנגדו לניסיון הפרשנות והתיקון משני טעמים : הראשון - כי ההיגיון העולה מפסק הדין מחייב דחיית הבקשה בשים לב לסעדים הנוספים שנפסקו לטובת מבקשים והשני – כי מדובר בסעד שלא התבקש במסגרת כתב התביעה .

אכן, קביעת חובת תשלום חודשי לעבר, צריך שיתווספו עליה גם הפרשי הצמדה וריבית כחוק – כל תשלום החל ממועד היווצרות החובה לשלמו ועד מועד תשלומו בפועל .
מתגובת המשיבים עולה כי אף לעמדתם , לו היו פועלים המשיבים להעביר למבקשים את תשלום דמי השכירות במועד או מפקידים אותו לקרן כלשהי, אין חולק על כי המבקשים היו זכאים הן לקרן התשלום והן לפירות שנצברו על הקרן. אין כל נימוק מדוע יש לפגוע במבקשים רק מאחר שהמשיבים בחרו שלא לשלם את דמי השכירות על דעת עצמם ו/או מפאת עצה שניתנה להם .

זאת ועוד. נדחית טענת המשיבים כי הסעד הכספי של תשלום שכר דירה ניתן למבקשים מבלי שנתבקש.
ראשית, בסעיף 21ב לכתב התביעה נתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעים בדמי שכירות או דמי שימוש ראויים, כאשר הערכת הסכומים התבצעה על פי דמי השכירות המקסימליים בסך 600 ₪.
בנוסף, בסעיף 21ב נדרשו גם הפרשי ריבית והצמדה על תשלום דמי השכירות המבוקשים החל מהיום בו פסקו תשלומי השכירות מטעם המשיבים, ולא הפרשים על פי מועד החיוב. דרישה זו לא התקבלה במסגרת פסק הדין ואולם אין בעובדת היותה של דרישה מופרזת בכדי לאיין אותה.
שנית, המבקשים פירטו כי התביעה הינה תביעה כספית וזאת במסגרת פירוט מהות התביעה בכותרתו של כתב התביעה שהוגש. על אף זאת, כנראה עקב טעות במזכירות בית המשפט, חויבו המבקשים באגרה בגין תביעת פינוי בלבד ולא בגין התביעה הכספית. אולם טעות זו אין בה בכדי להטיל דופי כלשהו במבקשים או להביא לקבלת טענת המשיבים כאילו הסעד של דמי השכירות שנפסק לחובת המשיבים כלל לא נתבקש בתביעה.

הפועל היוצא מהאמור הוא כי יש לתקן את פסק הדין מיום 1.9.13 כך שלתשלום דמי השכירות שנפסקו בסעיף 62.2 יצורפו הפרשי הצמדה וריבית כחוק– כל תשלום, החל מן החודש בו נוצר החיוב לשלמו ועד מועד התשלום בפועל.
המבקשים רשאים להגיש פסיקתה לחתימת בית המשפט.

בנסיבות ולנוכח תוצאת פסק הדין בכללותה, אינני מחייבת את המשיבים בהוצאות הבקשה.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רביעה שמאלי
נתבע: נביל סעדי
שופט :
עורכי דין: