ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיזבון המנוח פריד משה ז"ל נגד המאגר בע"מ - חברה לבטוח :

בפני כבוד סגן הנשיא השופט אליהו קידר
תובעים

1. עיזבון המנוח פריד משה ז"ל

5. יקיר פריד

4. שירן פריד

3. לירוז פריד

2. אתי פריד

נגד

נתבעת

1הפו"ל – חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. ביום 10.11.13 ניתן פסק דין בתיק הנ"ל. ב"כ התובעים הגיש בקשה לתיקון פסק דין ולאחר קבלת תגובת הנתבעת ותגובה לתגובה, מצאתי לנכון לקבוע כי יש מקום להשלים את פסק הדין, וכי מפאת טעות מסוג של השמטה, לא נידון העניין בפסק הדין עצמו.

2. לגופו של עניין- לאחר שחושב ונפסק סכום הפיצויים בתובענה, מפאת טעות מסוג של השמטה נוכו תגמולי המל"ל אולם לא חושב הפיצוי כדין, לפי רבע מהפיצויים על פי סעיף 330 (ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995 על אף שטענה זו נטענה בתשובה לסיכומי הנתבעת על ידי ב"כ התובעים.

3. בתגובה לבקשה טען ב"כ הנתבעים כי הבקשה לתיקון הטעות לא נומקה ולא ברורה מהי ה"טעות". טענה זו איני מקבל משום שברור כי השמטת החישוב האחרון פורט באריכות בהודעות התובעים ומהווה טעות שמקורה בהיסח דעת גרידא.

4. טענה נוספת שהעלה ב"כ הנתבעים, לפיה התובעים לא טענו בסיכומיהם בכתב כי הם זכאים לרבע מהסכום אלא רק בסיכומי התשובה שהוגשו מטעמם, לאחר שניתנה להם רשות על כך , ואף זאת בשפה רפה ובהמשך זנחו הטיעון.

5. מבחינה עניינית, טען ב"כ הנתבעת כי, מדובר בתאונת עבודה שארעה שלא ברכב המעביד תוך כדי פעולת התנדבות של המנוח במשטרה , ועל כן אין המדובר כלל בתאונת עבודה הואיל ולא הוגשה תביעה למשטרה במסגרת חוק הנכים והתגמולים ושיקום. הנתבעת ביקשה מבית המשפט לאחר שלב הגשת הסיכומים לצרף הודעתה זו ואף ביקשה לצרף ראיה חדשה- כתב האישום שהוגש נגד נהג רכב צד ג' לפיו מדובר בפעולה התנדבותית. כמו גם להסתמך על חלקי עדותה של האלמנה המאשרת לטענתו כי התאונה התרחשה בעת המנוח היה מתנדב.

6. טענתה האחרונה של הנתבעת אודות פעילות התנדבותית של המנוח וכתוצאה מכך העדר זכאות של העיזבון לרבע מהתגמולים, מן הטעם של אי עמידה בתנאי החוק, ראוי שלא תישמע בשלב זה. מדובר בשינוי ובהרחבת חזית, טענות אשר נולדו לאחר הגשת כתבי הסיכומים של הצדדים כאשר בטרם ניתן להכריע יש לפרוש היריעה בשנית, ולנהל ישיבות הוכחות נוספות ולהזמין עדים ומסמכים חדשים על מנת להכריע בשתי שאלות חדשות: טענה כי אין המדובר בתאונת עבודה אלא בתאונה בעת התנדבות וטענה לפיה אין זכאות לעיזבון לרבע מתגמולי המל"ל בתאונה מן הסוג הזה.

7. בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעת טענה הנתבעת בסעיף 22 יג' כי התאונה היא "תאונת עבודה" על כל המשתמע מכך. ולמעשה טענה זו שונתה רק בהודעת הנתבעת לאחר הגשת הסיכומים. משכך איני יכול להכריע ממילא בטענות אלא בשלב מאוחר זה.

8. באשר לטענת הנתבעת אודות הרחבת חזית של התובעים עצמם, איני סבור כי טענה לרבע מהתגמולים על פי סעיף 330 (ג) לחוק הביטוח הלאומי הועלתה לראשונה רק בסיכומי התשובה והפתיעה את הנתבעת. מבחינה מהותית, התובעים צרפו לתיק מוצגיהם ולתצהיריהם את הודעתם שנשלחה כדין למל"ל (ת/21) אודות התאונה, התאונה הוכחה בראיות מספיקות (עדות האלמנה והודאת הנתבעת) כי מדובר בתאונת עבודה ובנסיבות אלה, מקום בו התרתי להגיש כתבי תשובה לסיכומים וכי התובעים הוכיחו את עמידתם בתנאי החוק והוכיחו את כוונתם לטענת זכאותם לאורך ניהול המשפט, אני סבור כי מדובר בהשמטה מקרית בפסק הדין.

9. סעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד 1984, מתיר לתקן השמטות חישוביות מפאת טעות, ואני סבור כי המקרה דנן נופל למקרים אליו המחוקק התכוון. סבורני כי, מקום בו ניתן לתקן בקלות טעות חישובית, לאחר שהנסיבות והטענות הוכחו כמצדיקות כן במהלך המשפט, מבלי להזדקק לבירורים נוספים, יש לדחות טענות פרוצדורליות למען עשיית צדק ולשם מניעת הליכים נוספים מיותרים, כאשר ברור לצדדים כי מדובר אך בעניין טכני.

10. על כן, אני סבור כי יש להוסיף לסעיף 33 לפסק הדין, לאחר המילים "סכום התביעה לאחר ניכויים: 79,213ש"ח" את המילים הבאות: "אולם בהתאם לסעיף 330 (ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה 1995, הואיל והוכח כי מדובר בתאונת עבודה ברכב שאינו בשירות המעביד אלא באופנוע פרטי של המנוח, והואיל והתובעים עמדו בתנאי הסעיף והודיעו על כך למוסד, ועל פי הסכום שנותר לאחר ניכוי התגמולים, זכאים התובעים לפחות לרבע מסך הפיצויים שנפסקו. משכך החישוב יהיה- 3,078,060 ₪ X 25% = 736,412 ₪. כמו כן, יש לשנות בהתאמה את הסכום הנקוב בסעיף 34 לפסק הדין, מסך של 79,213 ₪ לסכום 736,412 ₪.

11. סוף דבר, הבקשה לתיקון פסק הדין התקבלה. כל צד יישא בהוצאותיו בגין בקשה זו.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......


מעורבים
תובע: עיזבון המנוח פריד משה ז"ל
נתבע: המאגר בע"מ - חברה לבטוח
שופט :
עורכי דין: