ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאפון תקשורת בע"מ נגד מיטב מוצרי נילון ואריזה בע"מ :

לפני כבוד השופטת טל לוי

תובעים

1. פלאפון תקשורת בע"מ

נגד

נתבעים
1. מיטב מוצרי נילון ואריזה בע"מ

החלטה

דיון בבקשה לרשות להתגונן וכן בכל בקשה אחרת התלויה ועומדת בפני בית המשפט, יתקיים ביום 27 מאי 2014 בשעה 09:30 בפני כבוד השופטת טל לוי בנוכחות הצדדים.

1. במידה ואחד והצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך.
באי כח הצדדים או נציגיהם המתייצבים לדיון יהיו מוסמכים לקבל החלטות לצורך סיום התיק.
כל המצהירים בבקשה לרשות להתגונן יתייצבו לדיון, מצהיר שלא התייצב יראו אותו כחוזר בו מבקשתו.

2. במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום הדיון ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש הסדר דיוני מפורט המקנה לנתבע/ת רשות להתגונן בטענה מסוימת או בכל הטענות המפורטות בתצהיר והסדר לסיום ההליכים המקדמיים המנויים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 ("התקנות") עד 15 יום לפני מועד הדיון.
יוגש הסדר דיוני כאמור יקבל תוקף של החלטה וינתנו הוראות על אופן המשך ניהול ההליך.

3. אם תינתן לנתבע רשות להתגונן במועד הקבוע לעיל, יכול ותתקיים ישיבת קדם משפט באותו מועד, הצדדים יהיו ערוכים לבירור המחלוקת לגופה.

4. כל בקשה שיש לבעל דין בקשר לדיון בבר"ל תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד תוך 15 יום והצד שכנגד יגיב עליה תוך 30 יום מקבלתה.

5. היה והנתבע ביקש מהתובע למסור פירוט החשבונות או המסמכים עליהם מבוססת התביעה והתובע טרם נענה לבקשה, ישיב התובע על הבקשה תוך 30 יום.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 03 דצמבר 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013.

_____________
שופטת טל לוי

הופק ע"י עפרה מסלאוי


מעורבים
תובע: פלאפון תקשורת בע"מ
נתבע: מיטב מוצרי נילון ואריזה בע"מ
שופט :
עורכי דין: