ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסוכנות היהודית לארץ ישראל נגד עופר מרדכייב :

המערערות
(המשיבות שכנגד)

  1. הסוכנות היהודית לארץ ישראל
  2. מגדל חב' לביטוח בע"מ

שתיהן ע"י ב"כ עו"ד מ' מגידיש

נגד

המשיב
(המערער שכנגד)
עופר מרדכייב
ע"י ב"כ עו"ד א' שינדלר

החלטה

  1. הדיון בערעור יתקיים ביום 29.4.14 בשעה 12:45.
  2. הצדדים יגישו עיקרי טיעון, כקבוע בתקנה 446 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי), על-פי לוח הזמנים שלהלן:

א. המערערות תגשנה לבית-המשפט עיקרי טיעון מטעמ ן 21 ימים לפחות לפני מועד הדיון, ו תמצאנה עותקים מהם למשיבים בפרק זמן זה.
ב. המשיב יגיש לבית-המשפט עיקרי טיעון מטעמו 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון, אף אם לא הוגשו, או לא הוגשו במועד, עיק רי הטיעון מטעם המערערות; וימציא עותקים מהם למערערות בפרק הזמן האמור.
3. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על שבעה עמודים (ברווח כפול, עד 30 שורות בעמוד).
4. תיקי מוצגים, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, שיכללו רשימת מוצגים וסימון נפרד של כל מוצג, יוגשו על-ידי הצדדים יחד עם עיקרי הטיעון.
5. תשומת לב הצדדים מופנית להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי.
6. הן תיקי המוצגים והן עיקרי הטיעון יוגשו למזכירות בית-המשפט בשלושה עותקי נייר מודפסים, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות מערכת "נט המשפט".
7. עיקרי טיעון או תיקי מוצגים שיוגשו באיחור, או בחריגה מההיקף שנקבע, לא יתקבלו לתיק בית-המשפט, אלא באישור בית-המשפט לאחר הגשת בקשה מתאימה.
8. ככל שיוגש ערעור שכנגד, תחול ההחלטה בשינויים המחויבים גם על הערעור שכנגד.
9. המזכירות תשלח עותקים מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הסוכנות היהודית לארץ ישראל
נתבע: עופר מרדכייב
שופט :
עורכי דין: