ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית גבעת שמואל נגד אביב קדם :

בפני כבוד השופטת שלהבת קמיר-וייס
המאשימה
מועצה מקומית גבעת שמואל

נגד

הנאשמים
אביב קדם


נוכחים:
בא כוח המאשימה עו"ד מוריה כהן
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

הנאשם:
אני מזהה את הרכב שלי, רכב סיטרואן חונה באדום לבן.
אני מזהה את הרכב שלי בתמונה נוספת חונה בחנייה כפולה במקום אחר.
אני יודע שהוגש נגדי כתב אישום גם על חנייה כפולה וגם על חנייה באדום לבן.
מותר לחנות באדום לבן. איפה שאני נמצא ואיפה שאני גר אפשר לחנות באדום לבן. כל הדיירים, כל השכנים חונים באדום לבן, חונים על המדרכות, על החניות, אני משנת 73 חונה על אותו משבצת.
אני יכול להוכיח את זה בתמונות.
הנאשם מציג לבית המשפט את רכבו חונה באדום לבן ועל המדרכה.
יושב פה מנהל האגף של החנייה. זה חנייה כפולה אני יושב בתוך הרכב, הרכב מונע.
הוא בא בשושו מאחורה ואומר לי יש לך דוח, הוא יכל להגיד לי סע אתה מפריע, אבל זה לא ככה, הוא בא ואומר לי יש לך דו"ח אני עם רכב ממונע. זה לא שחניתי וירדתי.
מה הבעיה להגיד תיסע קדימה, אתה מפריע, תתרחק? לא, אבל הם מעדיפים לעשות דוח.


הכרעת דין

מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום ו בהתאם להודייתו בעובדות כתב האישום. כל טיעוני הנאשם יפים כטיעונים לעונש.

ניתנה והודעה היום ל' כסלו תשע"ד, 03/12/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת

התובעת:
בקשר לאישום הראשון מדובר בחנייה כפולה, התמונה מראה בפירוש שהוא לא היה ברכב, מפנה לסעיף 8, גם עצירה אסורה.
פסק דין הכשרת היישוב, נקבע על ידי כבוד השופט אור, המונח חנייה אסורה, חניה במקום שיוצרים סיכון תחבורתי.
מדובר בחנייה שיש עליה איסור כדין. חניה כפולה הינה חניה אסורה שיוצרת סיכון תחבורתי ולכן אבקש כפל קנס.
ביחס לחניה באדום לבן – באישום השני, כבר נקבע בפסיקה כי מצוקת חניה אינה טענת הגנה בעבירה של חנייה. פסק דין מדינת ישראל נגד רמי מזרחי וגם בפס"ד יהודה רייטר, רע"פ 4855/11.
הנאשם מנסה לטעון לאכיפה בררנית, הוא לא הציג ראייה ביחס למדיניות העירייה, ולא עמד בנטל ההוכחה. בנסיבות העניין יש לבטא את התדיינות המשפטית המיותרת ואת העובדה שמדובר בשתי עבירות, עם סיכון לעוברי אורח, אבקש בנסיבות העניין קנס כפול שלוש.

הנאשם:
מאחר ואני גר שם משנת 73, יושב פה אגף של הפיקוח, שיגיד לאיזה רכב עשה בשנה האחרונה שם דוח על האדום לבן. אני מזמין להראות איך כולם חונים באדום לבן והעירייה לא אוכפת לפני שלושה ימים הוא עשה לי גם דוח, אני חוסם חנייה של הבית שלי, הוא עשה לי דוח.


גזר דין

הנאשם הורשע בביצוע עבירות על חוק העזר לגבעת שמואל (העמדת רכב וחנייתו, תשס"ג – עבירות על סעיף 8 (12) לחוק העזר ו – 5 לחוק העזר.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע שתי עבירות כאמור, האחת בגין חנייה כפולה, והשנייה הינה בגין חנייה באדום לבן.

ביחס לחנייה כפולה טען הנאשם כי היה מצוי ברכב עת ניתן הדוח, וכי על הפקח לומר לו שלא לחנות חנייה כפולה, אלא לנסוע ממקום החנייה.

ביחס לעבירה של חנייה באדום לבן – טען הנאשם כי הנאשם חונה בחנייה זו לאורך שנים, ניתן לחנות לטעמו באדום לבן, וכי יתר הדיירים המתגוררים בבניין מגוריו חונים אף ה ם באדום לבן, לדבריו מדובר באכיפה בררנית, המופנית רק אליו.

בא כוח המאשימה הפנתה בטיעוניה לפסיקה הן בדבר המסוכנות העולה מחנייה כפולה והן בדבר חנייה באדום לבן לפיה מצוקת חנייה אין בה כדי לאפשר חנייה באדום לבן.

שמעתי בקשב רב טיעוני הצדדים, עסיקנן בנאשם העושה בכביש כבשלו, מתעלם לחלוטין מחוקי העזר, לתמיכה בטענותיו ביקש להציג לבית המשפט תמונה ממכשיר הטלפון המצוי ברשותו, ממנו עולה כי הנאשם לא רק חנה באדום לבן, אלא הוסיף וחנה על גבי מדרכה.

כל טענותיו של הנאשם אשר נטענו לכאורה ביחס לאכיפה בררנית, נטענו כטענות בעלמא, ללא כל סימוכין ותימוכין, ואין בידי לקבלן.

בנסיבות אלו, לאור טיעוני הצדדים ולאחר ששקלתי טיעוני הצדדים לחומרא ולקולא, ובחנתי אף את מתחם הענישה הראוי לצורך העניין, ועל אף שמלכתחילה היה עלי להטיל על הנאשם קנס גבוה, הרי שלאור טיעוני באת כוח המאשימה אסתפק בכפל קנס בלבד, והנני גוזרת על הנאשם את העונשים כדלקמן:

קנס בסך של 500 ₪ בגין ביצוע העבירה של חנייה באדום לבן או 3 ימי מאסר תמורתו.

קנס בסך של 500 ₪ בגין ביצוע העבירה של חנייה כפולה או 3 ימי מאסר תמורתו.

הקנסות ישולמו בתוך 14 יום.

זכות ערעור כחוק.

ניתנה והודעה היום ל' כסלו תשע"ד, 03/12/2013 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס, שופטת


מעורבים
תובע: מועצה מקומית גבעת שמואל
נתבע: אביב קדם
שופט :
עורכי דין: