ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהר נגד אור ים עיבוד שבבי בע"מ :

03 דצמבר 2013
לפני: כבוד הנשיאה ורד שפר

התובעים:
איגור בלינסון ואח'
ע"י ב"כ: עו"ד מדלר סלבה

-
הנתבעים:
1 "אור ים" - עיבוד שבבי בע"מ ח.פ. 514561661
2 רון איל
ע"י ב"כ: עו"ד רון איל

החלטה

1. לאור הודעת ב"כ התובעים מיום 02/12/13, הנני מורה כי הצדדים יגישו העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

2. תצהירי התובע יוגשו בתוך 30 יום מהיום בו יקבל ב"כ עותק החלטה זו .
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבע ים.
תצהירי הנתבעים יוגשו בתוך 30 יום מיום שיקבל ב" כ תצהירי התובע ים.
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובע ים.
כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.
מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

3. לא יוגשו תצהירי התובע ים במועד מוסמך ביה" ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ" ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהיר י הנתבע ים במו עד מוסמך ביה"ד לתת פס" ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ" ל.

4. על התובעים ועדי הם להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיע ו הנתבע ים בכתב שהם מוותר ים על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
אותו דין חל על הנתבע ים ועדיה ם.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה" ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.
כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.
בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6. התיק נקבע לעיו ן ביום 10/02/14.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, (03 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: זוהר
נתבע: אור ים עיבוד שבבי בע"מ
שופט :
עורכי דין: