ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמוד מחמוד דעאס נגד מחמוד מחמוד דעאס :


בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

מבקש

מחמוד דעאס

נגד

משיבים

  1. מושיר דעאס
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בעניין ההודעה מטעם נתבעת 2 על הגשת דו"חות חקירה :
עניינה של התובענה בפני, בפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בעטיה של תאונת דרכים נטענת מיום 06/01/10. עפ"י הנטען, באותו יום, עת ביקש התובע לצאת מהרכב, רגלו נ תקלה בפנל הרכב וכתוצאה מכך נפל , נפגע ונגרמו לו שברים ברגל שמאל.

הנתבעת 2 הגישה כתב הגנה מטעמה, בו טענה, בין היתר, כי יש לדחות את התביעה כלפיה על הסף שכן האירוע לא אירע מעולם וכי הפגיעה הנטענת נגרמה בנסיבות אחרות מהנטען בכתב התביעה ושלא בקשר עם השימוש ברכב.

כן נתבקש בית המשפט להורות על פיצול הדיון בתובענה כך שתחילה תידון שאלת החבות ורק לאחר מכן ובמידת הצורך תידון שאלת הנזק.

במסגרת הדיון בבקשה למינוי מומחים, קבעתי, בהחלטתי מיום 02/09/13 כי, בטרם תידון הבקשה למינוי מומחים רפואיים ובשלב זה אני מורה לתובע להגיש עד ליום 31/10/13 תצהיר נסיבות בצירוף תיעוד התומך בגרסתו והנתבעת תמציא עד לאותו מועד במעטפה סגורה את דוחות החקירה התומכים בטענותיה בשאלת החבות.

הצדדים פעלו בהתאם להחלטתי לעיל, וכעת מונחים בפני, הן תצהירי נסיבות מטעם התביעה והן דו"חות החקירה מטעם הנתבעת.

באשר לדו"חות החקירה, הנני קובעת כי בשים לב למהות טענות ההגנה, ולאחר שעיינתי בדו"חות אלה הגעתי למסקנה כי יש להורות על דחיית העיון בהן, עד לתום פרשת התביעה וזאת בהתאם ל הלכת בית המשפט העליון כפי שנשתרשה ברע"א 4249/98 - שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב - חברה לביטוח . פ"ד נה(1), 515.

בהקשר זה - שעה שבאמתחתה של המבטחת – טענות של מרמה, או שמקרה הביטוח לא התרחש כלל או התרחש בנסיבות אחרות מהנטען – הרי שבהחלט אלו הם סוג המקרים בהם בית המשפט יורה על דחיית עיון בדוח החקירה, כפי שנקבע בפרשת סוויסה: "רשאי בית המשפט לסטות מן הכלל האמור אם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת. בהחלטתו לסטות מן הכלל האמור יתן בית המשפט את דעתו למחלוקת כפי שנתגבשה בכתבי הטענות ולשאר נסיבות הענין; יש להניח שהוא יטה יותר לעשות שימוש בשיקול דעת זה שהמחלוקת סבה על עצם קיומו של האירוע נשוא התביעה, מאשר כאשר מדובר בשיעור הנזק בלבד, אך גם בענין זה אין לקבוע מסמרות"(ההדגשות הוספו).

במקרה המונח לפני, מבלי לחשוף את תוכנו של דוח החוקר, ניתן לומר שהוא כולל מידע, אשר ראוי שהתובע יציג את ראיותיו מבלי שתהיה ל ו, טרם ההצגה, אפשרות לעיין בו ו"ליישר קו" בהתאם ל"קלפים" שבידי הנתבעת. כך ובאופן שתחילה יהא על התובע לבסס את עילת תביעתו, ולהראות שמקרה הביטוח התרחש, כפי שהוא טוען וכפי הנטל הראשוני המוטל על מבוטח ואם יצליח לעשות כן, מן הסתם יקטן מאד משקלן של הטענות שבפי הנתבעת, העולות מדוח החקירה.

מכל המקובץ עד כה, הנני קובעת, כי שלב העיון בדוח החקירה מטעם הנתבעת יידחה עד לתום פרשת התביעה.

באשר לבקשת הנתבעת להורות על פיצול הדיון כך שתחילה תידון שאלת החבות ורק לאחר מכן ובמידת הצורך תידון שאלת הנזק אני קובעת, כי הבקשה תידון במועד קד"מ.

עד למועד קד"מ הקבוע, אני מורה על הגשת העדויות הראשיות מטעם הצדדים בתצהירים בצירוף תיק מוצגים - התובע תוך 45 ימים מהיום (זאת בנוסף לתצהירי הנסיבות, ככל שבדעתו להשלים את העדויות מטעמו). הנתבעת תוך 45 ימים מקבלת תצהירי התובע.

ככל שאין בכוונת הנתבעת להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – היא מתבקשת להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעות שלא תוגשנה.

בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית מעדותו.

צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות - יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחמוד דעאס
נתבע: מחמוד דעאס
שופט :
עורכי דין: