ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויולה חיים נגד משה בכר :

תאריך: 03 דצמבר 2013
בפני: כבוד שופט עמית כהן

התובעת
ויולה חיים

נגד

הנתבע
משה בכר

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 15.9.14 בשעה 11:30. התובע ת תתייצב בעצמה לדיון ולכל דיון נוסף.
תוך 30 יום מהיום ישלימו בעלי הדין ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
התובעת תגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, תוך 60 יום מהיום, בו תפרט את רשימת כל העדים שבכוונתה להעיד כדי להוכיח את נסיבות האירוע.
הנתבע רשאי להגיש חוו"ד מומחה מטעמו בתוך 90 יום מהיום.
תחשיב נזק מטעם התובעת תוך 120 יום מהיום. תחשיב נזק מטעם הנתבע יוגש תוך 150 יום מהיום. תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
המזכירות תודיע.
ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: ויולה חיים
נתבע: משה בכר
שופט :
עורכי דין: