ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה פור נגד שרה שוסטק :


בפני כבוד השופט אבי שליו

התובעים:

  1. שושנה פור
  2. רחמים פור

ע"י ב"כ עו"ד יעקב כהן ואח'

נגד

הנתבעים:

  1. שרה שוסטק
  2. מנהל מקרקעי ישראל (בשם קק"ל) - משיב פורמאלי

ע"י ב"כ עו"ד שי עמית ואח'

החלטה

בהעדרה של כבוד השופטת קלוגמן ניתנת החלטה זו על ידי.

נוכח האמור בפסק הדין שניתן ביום 16.06.13 ע"י כבוד השופטת קלוגמן (להלן:"פסק הדין"), אני ממנה בזה את שמאי המקרקעין, מר גיא שרת, מרח' דוד סחרוב 11, בנין "בית היוצר", ראשון לציון בטל' 03-XXXX808, או 054-XXXX111 כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") .
המומחה מתבקש להעריך את נכס התובעים במלואו וכן להעריך את ירידת ערך המגרש בכך שנגרעו ממנו 43 מ"ר , תוך התחשבות בכך, כי זכויות הבנייה יתחלקו שווה בשווה בין שני חלקי המגרש, כפי שנקבע בפסק הדין, זאת למרות גודלם השונה של המגרשים.
בשכר טרחת המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים.
הצדדים ימצאיו למומחה את פסק הדין ואת כתבי הטענות וחוות הדעת מטעמם.
המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות הדעת.
המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש – במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי – עם הצדדים על מנת לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.
המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.
לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה.
9. המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.
10. מובהר בזאת, כי לא ניתן להגיש חוות דעת נוספות מטעם מי מהצדדים, אך כל צד רשאי, כאמור, להמציא חוות דעת שכבר הוגשו במסגרת ההליך הדיוני שהתקיים.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה פור
נתבע: שרה שוסטק
שופט :
עורכי דין: