ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי חסידים נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :


לפני

כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן

התובע
אבי חסידים

נגד

הנתבעת
שומרה חברה לביטוח בע"מ

בא-כוח התובע: עו"ד ניצן הראל
באת-כוח הנתבעת: עו"ד רחל מצלאווי

החלטה

1. העדויות הראשיות של בעלי הדין ושל עדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים, שאליהם יצורפו העתקיהם של כל המסמכים שכל אחד מבעלי הדין מבקש להגיש.

בעל-דין המבקש להגיש חוות דעה של מומחים או תעודות עובדי ציבור, יגישן ערוכות כדין, עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

הנתבעת רשאית להגיש תצהירי חוקרים לאחר שמיעת עדי התובעת.

2. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו קבילים, כל עוד לא תהיה לכך התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת בעלי הדין.

3. אם לא יעלה בידי מי מבעלי הדין להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יגיש בקשה מתאימה בצירוף תצהיר שיכלול את פרטי העד, את נושא עדותו ואת הסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בקשה כאמור, תוגש לכל המאוחר עד המועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית.

4. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע לשמיעת ההוכחות, אלא אם כן בעל הדין שכנגד יודיע שהוא מוותר על חקירתו.

מומחה או נותן תעודת עובד ציבור לא יוזמנו להעיד, אלא אם כן תינתן החלטה מפורשת בעניין המורה על זימונם להעיד.

המומחה מטעם בית המשפט לא יוזמן להעיד, אלא אם כן תוגש בקשה מטעם מי מבעלי הדין לכל המאוחר עד יום 5.1.2014.

5. תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו עד יום 5.1.2014.
תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעת יוגשו עד יום 5.2.2014.
הצדדים יגישו את תצהיריהם במקביל לבית משפט ולצד שכנגד.

בעל-דין המגיש תצהירים שהיקפם בצירוף הנספחים עולה על עשרים עמודים, יגיש במקביל עותק נייר כרוך ומסומן של תצהיריו, נוסף על העותק המוגש לסריקה בתיק האלקטרוני. עותק זה יהיה מודפס בגודל רגיל הזהה לזה שהוגש לסריקה (תשומת הלב מופנית לכך שהדפסת מסמך שהוגש מתוך תוכנת "נט המשפט" לעתים מקטינה את גודל המודפס והופכת את המסמך לקשה לקריאה).
עותק הנייר יימסר במישרין במזכירות בית המשפט (ולא בקבלת קהל), לידי הגב' גלית כודדה.

6. אי הגשת תצהירים במועד ייחשב לאי התייצבות למשפט על כל המשתמע מכך וכן ייחשב להסכמת בעל הדין שלא הגיש את תצהיריו במועד לכך שיינתן נגדו פסק-דין בשל היעדר התייצבות לדיון וזאת ללא צורך במתן החלטה נוספת קודם למתן פסק הדין .

7. הוכחות ביום 6.3.2014 בשעה 10:00 (עד 14:00).
על הצדדים להיות ערוכים לסיכום טענותיהם בעל-פה.

בכל בקשה לשינוי מועד הדיון יש לצרף את עמדת כל בעלי הדין ומועדים אפשריים המתואמים בין כולם (במקרה של ישיבת הוכחות שאליה הוזמן מומחה, יש לתאם את המועד גם עם המומחה).

התיק יובא לעיוני ביום 6.2.2014 לשם בדיקה אם התצהירים הוגשו במועד.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי חסידים
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: