ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריאד ג'באלי נגד רבחי ג'באלי :


בפני כבוד השופטת נחמה מוניץ

המבקשים
רבחי ג'באלי

נגד

המשיבים

 1. ריאד ג'באלי
 2. יוסף הורביץ
 3. מילאד מוסלם
 4. מילאד מסלם
 5. ריאד ג'באלי
 6. עוזי שוחט
 7. ארז כהן
 8. ענאן ג'באלי
 9. אסכנדר ג'באלי
 10. אמין גבאלי
 11. איבתסאם ג'באלי
 12. חב' בני עאדל גבאלי
 13. יוסף גבאלי

החלטה

בפניי בקשה לביטול עיקולים שהוטלו במסגרת ההליך, בהחלטה מיום 10.12.06, לפיה הוטלו עיקולים על 4 כלי הרכב של הנתבעים, לרבות זכויותיהם בחלקת המקרקעין 3 בגוש 16577 עד לסכום של מיליון ₪. דין הבקשה להידחות מן הנימוקים שלהלן.

המסגרת הנורמטיבית לדחיית הבקשה מצויה בהוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").
תקנה 370(1) לתקנות קובעת כך:
"סעד זמני יפקע —
עם הפסקת התובענה, עם ביצוע פסק הדין או בתום המועד שנקבע בו, לפי המוקדם";

תקנה 381 לתקנות קובעת כדלקמן:
"זכה התובע בתביעתו, ימשיך העיקול הזמני לעמוד בתוקפו עד שפסק הדין יבוצע; בפסק הדין רשאי בית המשפט או הרשם לחייב את הנתבע בהוצאות העיקול הזמני".

ביום 9.10.13 ניתן פסק הדין במסגרתו נדחו מרבית טענות התובעים. עם זאת, נתקבלו חלק מטענות הנתבעים ונקבע בפרק "סוף דבר"- סעיפים ב' ו- ה' בפסק הדין כך:
"ב. אשר לסעד המבוקש בסעיף 85.2 לכתב התביעה, אני קובעת כי התובעים לא מילאו את כל התחייבויותיהם על פי הסכם הפשרה עת לא שילמו את מלוא המס בו חויבו הנתבעים בגין העסקה, בהתאם לשומה מיום 10.10.05, הוא ההסכם המתוקן...
ה. באשר להסכמת הצדדים בפני כבוד השופט השאם חטיב בפרוטוקול הדיון (כפי שהובאה לעיל בעמ' 9 לפסק הדין- מינויו של רו"ח שוחט), ברי כי על פי הסכמתם ניתנה לבית המשפט סמכות להורות לנתבעים לחתום על ההסדר אליו הגיע רו"ח שוחט עם רשויות המס, ולפיכך, ולאחר שמיעת הראיות כולן ולאור המלצת מומחה בית המשפט, אני מורה לנתבעים לחתום על ההסדר שערך רו"ח שוחט עם שלטונות המס, ככל שהסדר זה עדיין בתוקף. לאחר חתימת הנתבעים על ההסדר, כאמור, ישלמו התובעים את יתרת התשלום על פי ההסדר, אם טרם שילמו. רק לאחר הסדרת מלוא התשלום, ישיב הנאמן את המחאת הביטחון לידי התובעים".

הקביעות האמורות בפסק הדין, מלמדות על כי תביעת התובעים נתקבלה בחלקה. משכך, חלות בענייננו הוראות תקנות 370(1) ו-381 לתקנות, על כן אין מקום לביטול העיקול כמבוקש, עד אשר יבוצע פסק הדין במלואו.

התוצאה היא, שהבקשה נדחית.

ניתנה היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ריאד ג'באלי
נתבע: רבחי ג'באלי
שופט :
עורכי דין: