ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין NADEE RUNGTAWAN נגד בוסתן הצפון נוה בע"מ :

02 דצמבר 2013
לפני:

כבוד השופט מוסטפא קאסם

התובע/הנתבע שכנגד
NADEE RUNGTAWAN
בעל דרכון תאילנדי 953018U
ע"י ב"כ עו"ד אורטל מור

-

הנתבעת/התובעת שכנגד
בוסתן הצפון נוה בע"מ
ח.פ. 511226607
ע"י ב"כ עו"ד תמר רותם

פסק דין

1. התובע, שהנו (הנתבע שכנגד) הגיש כנגד הנתבעת שהנה (התובעת שכנגד) תביעה לתשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית, דמי חגים, פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה , פיצוי בגן אי מסירת תלושי שכר, פיצויי הלנת שכר וזכויות נוספות מכח צו ההרחבה בענף החקלאות.
הנתבעת הגישה תביעה שכנגד בה ביקשה לחייב את התובע בסכומים שונים בגין נזקים שנגרמו לה בשל הפרת חוזה עבודה וכן פיצויים בגין הפרת חובת תום הלב.

2. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 3.11.2013 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 10,000 ₪ ל- 35,000 ₪ , הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות נוספות.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
הנתבעת תגיש לתיק בית הדין עותק מתלושי השכר של התובע לכל התקופה נשוא התובענה וזאת לא יאוחר מיום 14.11.2013.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.

3. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק לרבות התביעה שכנגד, ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 20,000 ₪.
כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט בסך כולל של 4,000 ₪ .
הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובע , בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין , אחרת אלה יישא ו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.

4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלתו.

5. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.

ניתן היום, כ"ט כסלו תשע"ד, (02 דצמבר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: NADEE RUNGTAWAN
נתבע: בוסתן הצפון נוה בע"מ
שופט :
עורכי דין: