ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל חיון נגד ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים :

העותרים:
1.יעל חיון ואח'

נגד

המשיבים:
1.ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח'

החלטה

הדיון בעתירה שבנדון הסתיים ביום 26.11.13, לאחר קיום דיון על פני שעות ארוכות, במעמד הצדדים, במסגרתו פרשו העותרים והמשיבים את טענותיהם בהרחבה יתרה.

חרף האמור, ביום 28.11.13 הגישו העותרים מסמך שכותרתו "הודעות ובקשות דחופות..." (להלן – המסמך). במסמך , שנפרש על-פני 7 עמודים , מבקשים העותרים שניים אלה: הראשון – "לשקול בכובד ראש בטרם מתן פסק הדין, את הצהרת משיב 4, בעל ההיתר, לפעול שוב בניגוד לחוק...". השני – " העותרים מבקשים כי בכל מקרה, תישמרנה הזכויות הדיוניות שלהם לגבי נקיטת הליכים אפשריים, במידת הצורך, לאחר מתן פסק הדין בלוח זמנים סביר, לאור הצהרתו המפורשת הנ"ל של משיב 4...".

עיון בבקשות דוחק למסקנה כי יש לדחותן אף מבלי לבקש את תגובות המשיבים .

העותרים מפנים במסמך לחילופי דברים בין משיב 4 ( עו"ד סיון) לעותרת 1 (גב' חיון) שנאמרו במהלך הפסקה בדיון (שהתקיים ביום 26.11.13), לצרכי משא ומתן לסיום המחלוקת בהסדר מוסכם (בכל הקשור לצו הביניים). ככלל, דברים שנאמרו במהלך משא ומתן בין הצדדים הינם חס ויים. מכל מקום, לא ראיתי להידרש לדברים א לה, לאחר ש הצדדים קיבלו את יומם בבית המשפט והשמיעו את טיעוניהם באריכות רבה.

אשר לבקשה השנייה, הרי שמדובר במעין בקשה לעיכוב ביצוע שעה שפסק הדין טרם נולד, ושתוצאותיו כלל אינן ידועות. בנסיבות אלה, ממילא אין לבקשה כל צורך או טעם.

זה מספר פעמים הבעתי את מורת רוחי מאופן התנהלותם של העותרת 1 ושלושת העותרים הנוספים , שצורפו לעתירה בשלב מאוחר יותר, המעמיסים בקש ות מבקשות שונות על בית המשפט שלא לצורך. גם במסגרת הבקשה הנוכחית בחרו העותרים לספר באריכות על הליכים בבית משפט שלום שעניינם בתביעת פינוי שהוגשה נגד העותרת 1. יתר על כן, העותרים אף הוסיפו וטענו לעניין החדרת מסמרים, נושא שנדון בהרחבה בדיון שהתקיים בעתירה.

בנסיבות אלה, דומה כי אין מנוס מלשוב ולהטיל הוצאות על העותרים בגין בזבוז זמנו השיפוטי היקר של בית המשפט , שנאלץ, פעם נוספת, להידרש לבקשות הסרק של העותרים, המקפלות בתוכן טענות שמקומן לא יכירן עוד בשלב הזה, שלאחר סיום הדיון בעל-פה בעתירה, והכל גם על חשבון הזמן שנדרש בית המשפט להקדיש לתיקים האחרים שמונחים בפניו .

כללו של דבר: בקשות העותרים נידחות. העותרים ישלמו לקופת בית המשפט הוצאות בסך 5000 ₪.

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ העותרת 1, שידאג להמציאה לשאר הצדדים בעתירה לא יאוחר מיום 04.12.13.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ד, 01 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל חיון ואח'
נתבע: ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח'
שופט :
עורכי דין: