ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פז - גיל בע"מ נגד יוסף גנן :

בפני כבוד סגנית הנשיאה הש' רחל קרלינסקי

תובעים

  1. פז - גיל בע"מ
  2. גיל פז נכסים בע"מ
  3. עמותת גיל פז

נגד

נתבעים
1. יוסף גנן

הודעה

1. התביעה נקבעה לדיון ליום 03 מרץ 2014, בשעה 11:30, בפני כבוד סגה"נ הש' קרלינסקי .
2. התביעה הינה תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בהתאם להוראות פרק זה, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.
לכתב ההגנה יצורפו תצהירי עדות ראשית של עדיו ומסמכים הנוגעים לעניין הנידון.
3. באחריות ב"כ התובע לדאוג להמצאת הודעה זו, כתב התביעה, התצהירים וכל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון במסירה אישית לנתבע בתוך 14 יום.
4. במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים. עד אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית לא יוזמן לבית המשפט ולא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו. בבקשה להזמנת עד יצוין לשם מה מוזמן העד.
5. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון זה ולכל דיון.
6. כל המסמכים אשר בכוונת הצדדים להסתמך עליהם במהלך ניהול התביעה יובאו לישיבה זו.
7. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק.
8. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לדיון.
9. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
10. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ ולסיום התיק במועד הדיון שנקבע.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ד, 01 דצמבר 2013, בהיעדר.

מיה רוזנשטרום, עו"ד
מנהלת היחידה המשפטית [המנ"ת]
בית משפט השלום בכפר-סבא


מעורבים
תובע: פז - גיל בע"מ
נתבע: יוסף גנן
שופט :
עורכי דין: