ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי קרויטורו נגד עיריית אשדוד :

בר"ם 7531/05

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

נ ג ד

המשיבות:
1. עיריית אשדוד

2. דשניר בע"מ

בקשת רשות ערעור

בית המשפט קמא קבע עוד כי תחום ההסמכה של דשניר על פי תעודת ה-ISO, "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח", כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע מעגלי תנועה ולפיכך העדר אזכור תחום הגינון בתעודה אינו יוצר חסר בהקשר של המכרז הנדון.

החלטה

בפניי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופט נ' הנדל) אשר דחה את בקשת המבקש ליתן צו ביניים אשר יורה למשיבה 1 להימנע מלממש את זכייתה של המשיבה 2 במכרז.

המבקש השתתף במכרז שערכה המשיבה 1, עיריית אשדוד (להלן: העירייה) לביצועם של מעגלי תנועה. את הצעתו הגיש המבקש בשם עצמו ולא בשם החברה שבבעלותו "גנים בירוק בע"מ". באחד מתנאי הסף למכרז נדרש כי המציע יהיה בעל "תעודת 9002 ISO בתוקף, התואמת את העבודות נשוא המכרז". בתעודת ה-ISO שהוגשה עם הצעתו של המבקש למכרז (להלן: התעודה הראשונה) צוין כי בעל התעודה הינו "גנים בירוק בע"מ – משתלת הגן הקסום" וכי תחום ההסמכה על פי התעודה הינו "גינון ופיתוח". ועדת המכרזים פסלה את הצעתו של המבקש בשל העדר זהות בין שם המציע לבין השם שצוין בתעודת ה-ISO. נוכח פסילתו של המבקש זכתה במכרז המשיבה 2 (להלן: דשניר).

כנגד החלטה זו הגיש המבקש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים ועימה הוגשה גם בקשה לסעד זמני כנגד מימוש תוצאות המכרז. בעתירה וכן בבקשה טען המבקש כי "משתלת הגן הקסום" הינו כינוי העוסק המורשה שלו. כן הציג המבקש תעודה ISO שונה מזו שהוגשה עם הצעתו, אשר בה צוין כי בעל התעודה הינו "משתלת הגן הקסום - קרויטרו מרדכי" (להלן: התעודה השנייה) וכי תחום ההסמכה הינו "גינון, כבישים, תשתית ופיתוח". עוד טען המבקש כי בסיום ישיבת ועדת המכרזים פנה ליועצת המשפטית של העירייה בשאלה האם המסמכים שהגיש מספקים וזו לא דרשה ממנו להגיש תעודה נוספת מעבר לתעודה הראשונה. כן טען המבקש כי בתעודתה של דשניר, הזוכה במכרז, צוין כי תחום ההסמכה הינו "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח" וכי בתחום הסמכה זה לא נכללות עבודות הגינון, אשר הינן חיוניות לביצוע מעגלי תנועה.

בהחלטתו מיום 28.7.05 קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי התעודה הראשונה אינה עומדת בתנאי הסף למכרז. בית המשפט עמד על כך שתופעה שכיחה היא שעירייה דורשת ממציע להגיש תעודה המלמדת על כשירותו לבצע עבודה מסוימת וקבע כי מציע יחיד אינו יכול לצאת ידי חובה על ידי הגשת תעודה של חברה. בית המשפט ציין כי השיחה שהתקיימה לכאורה בין המבקש לבין היועצת המשפטית של העירייה אינה מופיעה בפרוטוקול הישיבה וקבע כי מכל מקום אין זה ראוי שהמבקש יעביר אל כתפי העירייה את החובה המוטלת עליו כמציע לעמוד בתנאי הסף.

בית המשפט קמא קבע עוד כי תחום ההסמכה של דשניר על פי תעודת ה-ISO, "קבלנות כבישים תשתית ופיתוח", כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע מעגלי תנועה ולפיכך העדר אזכור תחום הגינון בתעודה אינו יוצר חסר בהקשר של המכרז הנדון.

בהתחשב בכל האמור, קבע בית המשפט קמא כי על פני הדברים עולה כי אין לעותר סיכוי לזכות במכרז וכי הנזק שייגרם לעירייה, לתושביה ולדשניר מטים את הכף כנגד אי מימוש תוצאות המכרז. מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי, בה חוזר המבקש על הטענות שהעלה בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

דין הבקשה להידחות. המבקש לא עמד בתנאי הסף למכרז ואין ניתן לתקן בדיעבד את הפגמים שנפלו בהצעתו. לפיכך, לא ראיתי להתערב בהחלטתו המפורטת והמנומקת של בית המשפט קמא.

אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

ניתנה היום, ו' בתמוז התשס"ה (11.8.2005).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: מרדכי קרויטורו
נתבע: עיריית אשדוד
שופט :
עורכי דין: