ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נוסיבה אגבאריה נגד שר הפנים :

בג"ץ 3885/05

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

העותרים:
1. נוסיבה אגבאריה

2. נהאד קבהה

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הפנים

2. הלשכה למירשם האוכלוסין חדרה

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

בשם העותרים:
בעצמם

בשם המשיבים:
עו"ד גלעד שירמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופט א' רובינשטיין:

א. עניינה של העתירה בבקשת העותרת 1, אזרחית ישראלית, ובעלה, העותר 2, תושב הרשות הפלסטינית, כי תאושר בקשתם לאיחוד משפחות, וכי יבוטלו – כך בעתירה - הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 ("חוק הוראת השעה") ולא יוחלו על העותרים. כן מבקשים העותרים צו ביניים אשר ימנע את גירושו של העותר 2 מישראל.

ב. ביום 12.5.02 התקבלה, כידוע, החלטת ממשלה לפיה הוקפא הטיפול בבקשות חדשות לאיחוד משפחות, בין היתר כאשר בן הזוג הוא תושב השטחים, זאת לצורך גיבוש מדיניות חדשה לטיפול בבקשות אלה, נוכח המציאות הבטחונית. ביום 6.8.03 פורסם חוק הוראת השעה הנזכר, אשר הוארך מעת לעת (לאחרונה ביום 30.5.05), והמעגן את עיקרי החלטת הממשלה. כנגד החלטת הממשלה וכנגד הוראת השעה תלויות ועומדות עתירות עקרוניות (כנגד החלטת הממשלה: בג"צ 4022/02 ובג"צ 4608/02; כנגד הוראת השעה: בג"צ 7102/03 ובג"צ 7052/03).

ג. לפי הנטען בעתירה, נישאו העותרים ביום 20.3.03, ופנו מייד לאחר מכן בבקשה ללשכת האוכלוסין בבקשה לאיחוד משפחות, וביום 17.2.04 נדחתה בקשתם בשל חוק הוראת השעה. העותרים טוענים, כי פנו אל לשכת מרשם האוכלוסין לבירור בטרם החלטת הממשלה, שעה שהיו מאורסים, אולם נאמר להם כי עליהם לפנות לאחר נישואיהם. מכאן טוענים העותרים כי דין בקשתם כבקשה ישנה, שקדמה לחוק הוראת השעה. בנוסף טוענים הם, כי חלים עליהם חריגים הומניטריים שנקבעו, כנטען, על ידי שרי הפנים, ועוד נטען כי חוק הוראת השעה אינו חוקתי בהיותו פוגע, כנטען, בזכויות האדם.

ד. בתגובת המשיבים נאמר, כי בקשת העותרים הוגשה אך ביום 16.2.04, ואין מקום לאשרה על פי המצב המשפטי.

ה. אין בידינו להיעתר לעתירה. משנישאו העותרים לאחר החלטת הממשלה האמורה, והגישו את בקשתם לאחר חוק הוראת השעה, חל עליה, כל עוד לא הוכרעו העתירות הנזכרות ולא שונה החוק, הדין החל על כלל הבקשות שהוגשו לאחר אותו מועד. יצוין כי העותרים לא נימקו מדוע יש להחיל עליהם חריגים הומניטריים, כטענתם (ראו סעיף 3 לחוק הוראת השעה). הטענה בדבר אי חוקתיותו של חוק זה עומדת לדיון במסגרת העתירות העקרוניות שהוגשו כאמור.

ה. נוכח כל אלה, אין מקום אף לצו הביניים המבוקש. פשיטא שזכויות העותרים שמורות לשוב ולפנות למשיבים, ככל שתימצא בידם עילה לכך, לאחר שיוחלט בעתירות העקרוניות, או ככל שיחול שינוי רלבנטי במצב המשפטי מכוח חקיקה.

ניתן היום, ו' באב תשס"ה (11.8.05).

ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט


מעורבים
תובע: נוסיבה אגבאריה
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: