ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שי יחזקאל נגד עו"ד פנינת ינאי :

בפני

כבוד הרשם הבכיר יגאל נמרודי

מבקשת

עו"ד פנינת ינאי

נגד

משיבים

  1. שי יחזקאל
  2. רינת יחזקאל

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק-דין שניתן ביום 3.2.2013:

המבקשת ייצגה את המשיב 1 (להלן – "המשיב"), המשיב לא היה מרוצה מהשירות המשפטי שהוענק לו, פנה לקבלת שירות משפטי על-ידי עורכת דין אחרת ועתר בתביעה להשיב לו את שכר הטרחה ששולם על-ידו. המבקשת הגישה תביעה שכנגד שעניינה תשלום שכר טרחה שמגיע לה לטענתה, תשלום פיצוי בגין הטרדות טלפונית, תשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו בעקבות נקיטת הליכי גבייה מכוח פסק דין שניתן כנגדה וכן - כנגד המשיבה 2 (להלן – "המשיבה") - בגין הוצאת לשון הרע.

תקצר היריעה מלתאר את ההתנהלות אשר הובילה לכך שתיק שנפתח בשנת 2007 לא הגיע לסיומו.

לדיון שהתקיים ביום 3.2.2013 לא התייצבה המבקשת, ניתן לחובתה פסק-דין ולאחר מכן הוגשה הבקשה לביטולו. עם זאת, בעיקרם של דברים, בסופו של יום ניתן פסק-הדין (ביחס לתביעה הראשית) מחמת היעדר הגנה, מאחר ובתיק בית המשפט לא היה מצוי לאחר יום 2.2.2011 (מועד בו הוגשה בקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד) כתב הגנה (כתב תביעה שכנגד הוגש).

זהו הבסיס למתן פסק-הדין. יש לבחון אפוא מהו ההסבר באשר למחדל מלהתגונן במועד ומהם סיכויי ההגנה.

לאחר בחינת הבקשה, התגובה, כתבי הטענות, טענות הצדדים ונסיבות העניין, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל.

בחינת ההסבר למחדל: כתב הגנה נערך על ידי המבקשת. לאחר שמיעת המבקשת ובשים לב לעובדה שכתב תביעה שכנגד אכן הוגש, עולה שלא היה למבקשת אינטרס להימנע מלהגיש כתב הגנה. מחדלה של המבקשת מתמצא בעצם הימנעותה מלוודא באופן מספק (נתתי דעתי לאישור הפקס שהוצג) שהוא התקבל בפועל במזכירות. מחדל כאמור אינו מצדיק הותרת פסק-הדין על כנו. אציין, למען הסדר הטוב, כי איני מקבל את טענות המבקשת או תמיהות שנרמזו על ידה בכל הקשור לעבודת מזכירות בית המשפט.

בחינת סיכויי ההגנה: לאחר בחינת כתב התביעה, מחד גיסא, וכתב ההגנה, מאידך גיסא, לא ניתן להגיע למסקנה שלמבקשת אין סיכוי להצליח בהליך. בכתב ההגנה ישנה התייחסות לטענות כתב התביעה, נטענה סיבה בגינה הופסק הייצוג המשפטי וניתן הסבר באשר לאופן הייצוג, דחיית הדיונים וכיוצ"ב.

המבקשת הניחה תשתית עובדתית ומשפטית בדבר קיומה של עילת הגנה, כאשר לא ניתן לקבוע, בשלב זה, כי למבקשת אין כל סיכוי להצליח בהליך, באופן שפסק-הדין שיינתן לאחר בירור התובענה יהיה שונה מפסק-הדין שניתן בהיעדר הגנה.

לנוכח סיכויי ההגנה שהוצגו (די למבקשה שתראה שהגנתה אפשרית ושמיעת עמדתה עשויה להוביל לתוצאה אחרת מזו שניתנה (ע"א 1782/06, רע"א 8991/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ ([פורסם בנבו], 6.4.2008)), בשים לב לעובדה שמחדל המבקשת מלוודא באופן מספק שכתב ההגנה אכן התקבל בתיק, אף אם מהווה רשלנות מסוימת, אינו עולה כדי התעלמות מדעת מההליך ומחובתה כלפי בעל הדין שכנגד, כמו גם בשים לב לחשיבות הנודעת למימוש זכות הגישה לערכאות (רע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון ([פורסם בנבו], 27.2.2001)) וזכות המבקשת לפיה המחלוקת בינה ובין הצד שכנגד תוכרע לאחר בחינת עניינית ולגופם של דברים של טענות הצדדים (ע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3) 431), דין הבקשה להתקבל. משנקבע כך ביחס לתביעה העיקרית, דין פסק-הדין להתבטל גם ביחס לתביעה שכנגד (על אף העובדה שהתביעה שכנגד נמחקה והמבקשת אינה מנועה מלשוב ולהגישה). ראוי ששתי התביעות תתבררנה במאוחד.

על כן, אני מורה כדלקמן:

פסק-הדין מבוטל.

המוצגים שהוגשו בדיון – לרבות נ/1 – ייסרקו לתיק (על-אף טענות המבקשת, לא מצאתי מקום להימנע מסריקת המוצג לתיק בית המשפט; פנייתה של המבקשת נעשתה בחודש מרץ 2013, ואין כל סיבה שהמוצג לא יימצא בתיק).
ביחס למוצג נ/2 (הכולל עמודים רבים), לאחר סריקת המוצג על המבקשת ליטול את המסמכים מהמזכירות (המזכירות תודיע למבקשת על השלמת הסריקה, על מנת שהמבקשת תגיע למזכירות לקבל את המסמכים). המזכירות תשלח עותק אל המשיבים.

הבקשה למתן פסק-דין לחובת המשיבה – נדחית. התביעה שכנגד הוגשה כנגד המשיב והמשיבה, שהם בני משפחה. שם המשפחה שלהם זהה, מענם זהה וברי שכתב ההגנה כאמור שהוגש מהווה כתב הגנה מטעם שניהם.

המזכירות תעדכן את מען בעלי הדין באופן כדלקמן: מען המבקשת: רחוב רוטשילד 53, תל-אביב (במשרד עו"ד); מען המשיבים: רחוב טבנקין 3, דירה 1, פתח-תקווה.

המזכירות תזמן את הצדדים לדיון נוסף, בהתאם ליומן. לתיק יוקצה פרק זמן של שעה, בתום יום הדיונים. בדיון יישמעו בעלי-הדין בלבד. עדים – ככל שישנם – יישמעו במועד אחר.

אין צו להוצאות.

אני שב ומציין, שהמשיבים רשאים להיות מיוצגים על ידי עו"ד, בשים לב לעובדה שהמבקשת הינה עו"ד.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי אל ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ד, 30 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שי יחזקאל
נתבע: עו"ד פנינת ינאי
שופט :
עורכי דין: