ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רון סספורטס נגד אשר אייזנברג- שיין דור :

בפני: כבוד שופט עמית כהן
תאריך: 30 נובמבר 2013

התובע

רון סספורטס

נגד

הנתבעים

  1. אשר אייזנברג- שיין דור
  2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט יתקיים ביום 11.9.14 בשעה 09:30. התובע יתייצב בעצמו לדיון ולכל דיון נוסף.
תוך 30 יום מהיום ישלימו בעלי הדין ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
התובע יגיש תצהיר נסיבות מפורט על האירוע הנטען, תוך 60 יום מהיום, בו יפורטו כל העדים שבכוונתו להעיד כדי להוכיח את נסיבות האירוע.
הנתבעים רשאי ם להגיש חוו"ד מומחה מטעמ ם בתוך 90 יום מהיום.
תחשיב נזק מטעם התובע תוך 120 יום מהיום. תחשיב נזק מטעם הנתבע ים יוגש תוך 30 יום לאחר מכן. תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
המזכירות תודיע.
ניתנה היום, כ"ז כסלו תשע"ד, 30 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: רון סספורטס
נתבע: אשר אייזנברג- שיין דור
שופט :
עורכי דין: