ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלומי אלמשלי נגד יהודה בן הרוש :

רע"א 7764/13

המבקש:
שלומי אלמשלי

נ ג ד

המשיב:
יהודה בן הרוש

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 3.11.2013 ב-רע"א 66833-10-13 שניתנה על ידי השופטת קראי-גירון

בבית המשפט העליון

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת קראי-גירון) מיום 3.11.13 ברע"א 66833-10-13, בגדרה נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (הרשמת הבכירה ספרא-ברנע) מיום 3.10.13 שניתנה בגדרי תא"ק 3368-05-13. עניינה של הבקשה – בקשה למשיכת בדיקת פוליגרף מתיק בית המשפט.

רקע

ב. המבקש הגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המשיב (תא"ק 3368-05-13). המשיב הגיש בקשת רשות להתגונן. לתצהיר התומך בבקשה זו צורפו, כנספח 5, תוצאותיה של בדיקת פוליגרף שנערכה למשיב. המבקש עתר להוצאתה של בדיקה זו מתיק בית המשפט בנימוק של אי-קבילותה, ובהחלטתה של הרשמת הבכירה ספרא-ברנע מיום 3.10.13 נדחתה הבקשה "מבלי לקבוע ממצאים לעניין קבילותה [של בדיקת הפוליגרף – א"ר] בהמשך הדרך".
ג. בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה (רע"א 66833-10-13) נדחתה ביום 3.11.13 (השופטת קראי-גירון). נאמר, כי מדובר בבקשה מוקדמת המתייחסת לעניינים שבשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, וכי מן הראוי שתינתן לה הזדמנות לדון בכל טענות הצדדים במסגרת הדיון בבקשת הרשות להתגונן (הקבוע ליום 8.12.13). הוסף, כי לאחר ההחלטה בבקשת הרשות להתגונן, וככל שיהא בכך צורך, יוכל המבקש לשוב ולהגיש "כל בקשה נדרשת", לרבות בקשר עם בדיקת הפוליגרף.

הבקשה

ד. מכאן בקשת רשות הערעור, בה נטען כי לא היה מקום לדחות את ההכרעה בעניין קבילותה של בדיקת הפוליגרף, וזו היתה צריכה להינתן על אתר. נטען, כי היחשפותו של בית המשפט לבדיקת הפוליגרף עלולה להשליך על שיקול דעתו. עוד נטען, כי ככל שתינתן למשיב רשות להתגונן, הנה נוכח הוראת סעיף 1(9) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009, לא יוכל המבקש להשיג על החלטה זו, לרבות על ההחלטה בעניין קבילותה של בדיקת הפוליגרף.

ה. בתגובת המשיב מיום 3.12.13 (לפי החלטה מיום 24.11.13) נטען, כי הבקשה אינה מעלה שאלה בעלת חשיבות משפטית, חוקתית או ציבורית, ומדובר בעניין שבסדרי דין, ועל כן יש לדחותה. לטענת המשיב (סעיף 28), "בית המשפט העליון לא קבע כי חוות דעת (פוליגרף) אינה קבילה בהליך האזרחי". המבקש טוען עוד, כי קיים שוני – ככל שהדברים אמורים בקבילות ראיות – בין הליך של בקשת רשות להתגונן להליך רגיל.

הכרעה

ו. לאחר העיון בבקשה ונספחיה, חוששני כי לא אוכל להיעתר לה באשר אין היא מעוררת שאלה משפטית כללית החורגת מעניינם של הצדדים, ועל כן אינה באה בקהלם של המקרים בהם תישקל רשות ערעור בגלגול שלישי. יתירה מכך, וכמות שציין בית המשפט המחוזי, מדובר בהחלטה הנוגעת לסדרי דין ואופן ניהול הדיון, עניינים שמעצם טיבם וטבעם מסורים לערכאה המבררת, ושבהם לא תיטה להתערב ערכאת הערעור, קל וחומר בגלגול שלישי.

ז. עם זאת איני פטור מציון, כי לפי סעיף 1(9) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009, אין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על "החלטה ליתן רשות להגן". משכך, אם תינתן למשיב רשות להתגונן בבית משפט השלום, לכאורה אכן לא יוכל המבקש – כטענתו – להשיג על החלטה זו אלא אך בסיומו של ההליך. משמעות הדברים היא שככל שהבקשה להוצאתה של בדיקת הפוליגרף תינתן בגדר ההחלטה בבקשת הרשות להתגונן, גם עליה לא יוכל המבקש לכאורה להשיג על אתר. מנגד יש לזכור, כי החלטות שעניינן קבילותן של ראיות אינן נכללות בסוגי ההחלטות שבהן לא תינתן רשות ערעור (לפי צו בתי המשפט). לטעמי, נוכח הוראת סעיף 1(9) הנזכרת, על הערכאות הדיוניות לבחון בקפידה את העיתוי והשלב לקבלת ההחלטה בבקשות כגון דא, על מנת שלא להפוך דרכים קצרות לארוכות, והדברים נאמרים כמובן במבט כללי-רוחבי ולא בהקשר הקונקרטי דווקא. במכוון איני נדרש לנושא הפוליגרף לגופו, כדי שלא להקדים את המאוחר ולבוא בגבולה של הערכאה הדיונית.

כללם של דברים

ח. אין בידי איפוא להיעתר לבקשת רשות הערעור. בנסיבות, אין צו להוצאות. המבקש יביא החלטה זו לידיעתה של הרשמת הבכירה ספרא-ברנע על אתר (וראו גם החלטתה מיום 26.11.13).

ניתנה היום, ל' בכסלו התשע"ד (3.12.2013).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: שלומי אלמשלי
נתבע: יהודה בן הרוש
שופט :
עורכי דין: