ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד אבו עיד נגד מועצה מקומית כאבול :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקש:

מוחמד אבו עיד ת.ז. XXXXXX622
ע"י ב"כ עו"ד ספורי מוחמד

נגד

המשיבה:
מועצה מקומית כאבול
ע"י ב"כ עו"ד איאד אשקר

החלטה

א. בפניי בקשה לאישור הודעת חדילה לפי סעיף 9 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, והסדר מוסכם בסוגיית ההוצאות.

ב. המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה למתן סעד הצהרתי וצו מניעה להורות כי אין המשיבה רשאית לנקוט הליכי גבייה מינהליים ביחס לחובות שהתיישנו, ואינה מוסמכת לנקוט בהליכים לפי פקודת המסים (גבייה) בגין חובות אלה, וכן להורות למשיבה לחדול מגביית חובות שהתיישנו, ולהשיב את הכספים שנגבו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התובענה בגין חובות שהתיישנו.

סכום התביעה האישית הוערך ב- 2,000 ₪ וסכום התביעה הייצוגית, לפי הערכה, במיליון ₪.
בנוסף, התבקש גם אישור התובענה הנ"ל כתובענה ייצוגית.

ג. בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 6.11.13 ניתנה אפשרות לנציגיה של המשיבה (ראש המועצה הנבחר החדש וגזבר המועצה) לשקול הגשת הודעת חדילה לגבי חובות שחל לגביהם חוק ההתיישנות (רע"א 187/05 נסייר נגד עיריית נצרת עלית).

ב"כ המבקש הסכים להארכת המועד לצורך הגשת הודעת חדילה.

ד. בהודעת החדילה שהוגשה ביום 21.11.13 מודיעה המשיבה כי היא חדלה משיטת גביית חובות אשר התיישנו.

ה. באשר למבקש הוסכם בהודעת החדילה כי חובו יימחק כולו מספריה של המשיבה, וזאת כגמול בגין הליך התובענה, וכי לב"כ המבקש ישולם שכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪.

להודעת החדילה צורפו תצהיריהם של המבקש עצמו, ב"כ המבקש עוה"ד מוחמד ספורי, ושל גזבר המשיבה מר קאסם ריאן.

ו. אני מאשר את הודעת החדילה, ומורה על דחיית התובענה, ומחיקת הבקשה לאישורה כייצוגית.

ז. רשמתי בפניי את הודעת המשיבה כי היא חדלה משיטת גביית חובות אשר התיישנו, וכי המשיבה מתחייבת לפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי והנחיות משרד הפנים בנושא זה.

הודעתה זו של המשיבה היא חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

ח. בנוסף גם רשמתי בפניי את הודעת המשיבה, כי היא מוחקת את חובו המלא של המבקש מפנקסיה, ומחיקת חוב זו תהא הגמול של המבקש בגין הליך זה, וכי המבקש לא יקבל גמול נוסף.

ט. אני מחייב את המשיבה, לפי המוסכם, לשלם שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 12,000 ₪.
התשלום יבוצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך 45 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ד, 27 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין אל:

1. ב"כ המבקש, עוה"ד מוחמד ספורי, תמרה.

2. ב"כ המשיבה עו"ד איאד אשקר, כאבול.

3. המשיבה, המועצה המקומית כאבול, לידי ראש המועצה.

4. מנהל בתי המשפט, לרישום בפנקס התובענות הייצוגיות.


מעורבים
תובע: מוחמד אבו עיד
נתבע: מועצה מקומית כאבול
שופט :
עורכי דין: