ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד אלון הורנשטיין נגד Balram Chainrai ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא20040/08

בתיק עיקרי: א 2039/08

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

01/05/2009

בעניין:

עו"ד אלון הורנשטיין

המבקש/המחזיק

נ ג ד

1. Balram Chainrai

2. קוטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

הרטמן

המשיבים/התובעים

החלטה

המחזיק, עו"ד אלון הורנשטיין, מבקש להתיר את תיקון הודעתו מיום 6/10/08 , על דרך ניכוי סכומי שכר טירחה והוצאות, שלטענתו, הוא זכאי לקבלם מאת הנתבע (מר ארקדי גאידמק).

עו"ד הורנשטיין טוען, כי במסגרת הודעתו נכללו כל כספי הנאמנות המוחזקים ברשותו, ללא הבחנה, וזאת בין היתר מאחר שממילא מרבית הכספים וניירות הערך היו כפופים לשיעבוד לטובת בנק המזרחי, ולכן לא היו נזילים. לטענתו, לאחר שהוגשה ההודעה, הודיע בנק המזרחי שניתן לפעול לשחרור השיעבוד, ומכאן הבקשה הנוכחית.

בתגובתם, מתנגדים התובעים לתיקון הודעת המחזיק, בטענה שלא נפלה בה טעות כלשהי, ובמועד עריכתה, היה עו"ד הורנשטיין מודע לזכות הקיזוז, אלא בחר שלא לממשה. לטענתם, לחיוביו הנטענים של הנתבע כלפי עו"ד הורנשטיין אין כל עדיפות על פני צו העיקול שהוטל לבקשת התובעים, ומשהוטל צו העיקול, אין לאפשר לעו"ד הורנשטיין לחזור בו מהודעתו, בייחוד בהתחשב בכך שתיקון ההודעה עלול להוביל לפגיעה ניכרת ביכולת התובעים להיפרע מהנתבע בסופו של ההליך, ככל שיינתן פסק דין לטובתם.

בתשובתו לתגובה, טוען עו"ד הורנשטיין כי הוא בעל זכות עכבון, בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, המקנה לו מעמד של "נושה מובטח", ולכן זכות זו היא עדיפה על פני זכותם הנטענת של התובעים מכח צו העיקול (עו"ד הורנשטיין מתבסס גם על הוראת סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961).

בקשה דומה לבקשה הנוכחית, הוגשה במסגרת הליך מקביל (וקיימת חפיפה חלקית בזהות הצדדים לשני ההליכים), והתקבלה בהחלטתי מיום 15/3/09 (בש"א 20039/08, בש"א 16773/08).

עו"ד הורנשטיין הגיש בקשה למתן החלטה, בה עתר להורות שההחלטה בבש"א 20039/08 תחול גם בבקשה הנוכחית. הנתבעים הגישו תגובה לבקשה למתן החלטה, בה טענו כי נימוקי החלטתי בבש"א 20039/08 אינם ישימים בבקשה הנוכחית, בין היתר מאחר שטענות הצדדים בשתי הבקשות הן שונות- בבש"א 20039/08 התמקדו הצדדים במקור ההסכמי לזכאותו הנטענת של המחזיק ובהתנגשות בין הזכויות, בעוד שבבקשה הנוכחית הסוגייה העיקרית שנדונה היא זכותו הדיונית של עו"ד הורנשטיין לתקן את הטעות הנטענת בהודעתו.

לטעמי, מדובר במקרים הזהים כמעט לחלוטין בנסיבותיהם, וגם אם בכל אחת מהבקשות ניתנו דגשים על היבטים אחרים הרלוונטיים לתיקון ההודעה למחזיק (ואיני משוכנע שזהו המצב), אין שום סיבה שתוצאת הבקשה הנוכחית תהיה שונה מתוצאת קודמתה. אני מניח, שכפי שטוענים התובעים, היה באפשרותו של עו"ד הורנשטיין להבחין במשמעות העתידית האפשרית של הסרת השעבוד על חלק מכספי הנאמנות עוד בשלב של הגשת ההודעה המקורית, אך עם זאת, מדובר בטעות או בחוסר תשומת לב טכנית למדי, ואין למנוע את תיקון ההודעה על רקע זאת. לפיכך, כפי שקבעתי בהחלטתי בבש"א 20039/08, אני מתיר את תיקון ההודעה למחזיק, מאותן הסיבות.

טענותיהם המהותיות הנגדיות של הצדדים בדבר אופן ההכרעה הראוי בזכויות המתנגשות (זכותם של התובעים מכח צו העיקול לעומת זכותו של עו"ד הורנשטיין כמחזיק) ניתנות לבירור במסגרת בקשה פוטנציאלית לאישור עיקול, על פי תקנה 378 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. הבקשה מתקבלת, וההודעה למחזיק תיחשב כמתוקנת, בהתאם לאמור בבקשה. אין צו להוצאות.

ניתנה היום ז' באייר, תשס"ט (1 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו