ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רגב זיו נגד אזולאי אילה :

1


ב ת י ה מ ש פ ט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 010260/08

לפני:

כבוד השופטת סיגל רסלרֿֿזכאי

תאריך:

01/05/2009

בעניין:

1 . רגב זיו

2 . רגב אריק

ע"י ב"כ

עו"ד אלקיים גיא

התובעים

נ ג ד

אזולאי אילה

ע"י ב"כ

עו"ד בן-דורי משה זאב

הנתבעת

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים ניתן על ידי פסק דין לפי סעיף 79 א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בפשרה ובהנמקה תמציתית.

ראשיתו של ההליך בתביעה בסדר דין מהיר על סך 50,000 ₪, אשר הוגשה על ידי רגב זיו ("התובעת") ורגב אריק ("התובע") נגד אזולאי אילה ("הנתבעת").

בהתאם לנטען בכתב התביעה, ביום 1.7.02 פנו התובעים לסלון הכלות של הנתבעת בכוונה לשכור שמלת כלה בעלות של 4,500 ₪ לחתונה אשר התקיימה כחודשיים לאחר מכן, ביום 27.8.02. התובעים טוענים כי בשתי המדידות האחרונות, הנתבעת שינתה באופן מהותי את גזרת השמלה ומידותיה, זאת בהחלטה חד צדדית וללא הסכמת התובעת, כך שהתוצאה לא תאמה את המוסכם ואף לא התאימה למידות גופה. טענת התובעים היא שכתוצאה מכך, יומיים לפני יום החתונה, פנו לסלון כלות אחר אשר סיפק להם שמלה, כאשר השמלה הייתה מוכנה אך יממה לפני יום החתונה. התובעים טוענים כי נגרמה להם עגמת נפש. כן, הם תובעים השבת עלות השמלה בצירוף ריבית והצמדה מיום התשלום, החזר הוצאות נסיעה מירושלים (מקום מגוריהם) לתל אביב (חנות הנתבעת) ושכר טרחת עו"ד.

טענות הנתבעת הם כי השמלה אשר סופקה תאמה הן את הגזרה המסוכמת והן את מידותיה של התובעת. לטענת הנתבעת המדובר ב"גחמה" של התובעת ולא במעשה רשלני של הנתבעת, מספר ימים לפני מועד החתונה. הנתבעת טוענת כי פעלה בהתאם לרצון התובעת ולמבוקשה ולפיכך דין התביעה להידחות. עוד טענה הנתבעת לשיהוי רב בהגשת התביעה, אשר הוגשה כ-6 שנים לאחר קרות האירוע, דבר אשר היסב לה נזק ראייתי.

הצדדים ויתרו על חקירת המצהירים ובאי כוחם סיכמו טענותיהם בעלפה לפני ביום 22 אפריל 2009. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובתצהירים החלטתי כי דין התביעה להתקבל.

התובעים הגישו תצהיריהם, תצהיר של אם התובעת, חברה ומוכרת השמלה השניה. הנתבעת הגישה תצהיר שלה בלבד.

הטענה כי התובעת פנתה להשכרת שמלת חתונה יומיים לפני יום חתונתה, לאחר שכבר הוזמנה על ידה שמלה אצל הנתבעת, עקב "גחמה רגעית", אינה מתקבלת על ידי בנסיבות הענין. בהתאם לגרסת התובעים, הנתבעת אף התעלפה, לאחר המדידה האחרונה, כאשר נוכחה בטעות ובחוסר ההתאמה בין השמלה המוזמנת לזו שנמסרה לה במדידה האחרונה. עוד לטעמי, הזמנת שמלת כלה חדשה, יומיים לפני מועד החתונה, סוגיה שלא היתה במחלוקת, הינו אילוץ בלתי סביר ובלתי הגיוני ומקובלת עלי גרסת התובעים לליקוי המהותי בשמלה ולעגמת הנפש שנגרמה להם כתוצאה מכך.

מנגד, עמלה הרב של הנתבעת וטרחתה במלאכת תפירת השמלה אינו מוטל בספק, אך יחד עם זאת, משלא סיפקה את מבוקשה של התובעת, עליה לפצותה ובוודאי שלא לדרוש את מלוא התמורה בגינה. פרעון ההמחאה השלישית, אשר מועד פירעונה היה ימים ספורים לאחר מועד החתונה, בשעה שהיה ברור לנתבעת כי לא תסופק השמלה, זאת בשל חילוקי דעות מהותיים כאמור בין הצדדים, לטעמי היה בלתי הוגן בנסיבות. לעניין זה יוער כי התרשמתי שלו הנתבעת לא היתה מפקידה אותו היה בכך כדי למנוע את המשך ההתנהלות בין הצדדים ותביעה זו כלל לא היתה באה לעולם.

מנגד מקובלת עלי טענת הנתבעת בדבר השיהוי הקיצוני והשלכותיו לרבות הנזק הראייתי שנגרם לה כתוצאה מכך.

לפיכך, החלטתי לחייב הנתבעת להשיב לתובעים את הסך של 4,500 ₪ כאשר הוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק רק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

אשר להוצאות הנסיעה מירושלים לתל אביב, הסכום הנתבע היה גבוה במיוחד, לא הוצגו כל אסמכתאות לסכום זה, בנוסף התובעים בחרו בסלון הכלות בתל אביב מרצונם הטוב והחופשי ולא מצאתי כל סיבה לחייב הנתבעת בהוצאותיהם.

באשר לעגמת הנפש שנגרמה לתובעים, מקובלת עלי עמדת התובעים כי הצורך בחיפוש שמלת כלה יומיים לפני חתונה אכן הסב להם עגמת נפש. ברם, הסכום הנתבע הינו מופרז באופן קיצוני. עוד שוכנעתי כי השמלה החדשה ענתה על ציפיותיה של התובעת, זאת כאשר הוסבר לביהמ"ש כי זהו הדגם אשר התובעת התכוונה אליו מלכתחילה. לפיכך, החלטתי לחייב הנתבעת בגין עגמת הנפש שנגרמה לתובעים בסך של 2,000 ₪ בלבד.

אשר להוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד, ניתן היה להגיש תביעה זו בבית המשפט לתביעות קטנות, כך היה נחסך שכר טרחתם של עו"ד והוצאות הצדדים היו קטנות בהתאם. ב"כ הצדדים התייחסו לסוגיה זו בהרחבה בסיכומיהם. עמדת ב"כ הנתבעת מקובלת עלי כאמור. לפיכך, החלטתי לחייב הנתבעת בהוצאות הליך זה בסך של 500 ₪ בצירוף מע"מ בלבד.

התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום.

ניתן היום ז' באייר, תשס"ט (1 במאי 2009) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

סיגל רסלרֿֿזכאי, שופטת

010260/08א 120 סיגל רסלר-זכאי