ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל יהב נגד משרד החינוך :

24 נובמבר 2013
לפני: כבוד השופטת דגית ויסמן

המבקשת:
טל יהב
ע"י ב"כ עו"ד מורן גור

-
המשיבה:
מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד גדי שילה

החלטה

להלן החלטה בבקשת התובעת לגילוי מסמכים ולפרטים נוספים :

גילוי מסמכים

  1. הבקשה ביחס למסמכים המפורטים בסעיף 14.1 לבקשה התייתרה מאחר שהמשיבה הסכימה להעמיד את המסמכים לעיון המבקשת.
  2. אין מקום לגלות למבקשת מסמכים הנוגעים לבקשות פרטניות של שלוש עובדות אחרות, גם אם הבקשות הן לגבי אותו אישור נשוא הליך זה. העברת המסמכים לעיון המבקשת משמעותה הפרת זכותן של העובדות לפרטיות ולא מצאתי בבקשה נימוק המצדיק פגיעה כאמור. מסיבה זו אף הבקשה המפורטת בסעיף 14.2.3 נדחית.
  3. הבקשה לקבלת כל מסמך הנוגע לועדה מיוחדת הנזכרת בנספח 9א לכתב התביעה, היא כוללנית ורחבת היקף. יחד עם זאת, מאחר שמדובר בוועדה שכונסה על מנת לדון בבוגרי אוניברסיטת חרקוב, שאף המבקשת נימנית עליהם, על המשיבה לגלות את פרוטוקול הוועדה הנ"ל.
  4. לא ברור אם מכתבה של גב' ויינברג מיום 2.6.09 המוזכר בנספח 14 א' לכתב התביעה עוסק במבקשת או בעובדים אחרים. משום כך, המכתב יועבר לעיון המבקשת, תוך מחיקה או השחרה של כל הפרטים הנוגעים לעובדים אחרים שאינם צד להליך זה.
  5. האמור בסעיף 4 לעיל נכון אף לגבי המסמכים המבוקשים בסעיף 14.2.4 לבקשה. על כן, המסמכים יועברו לעיון המבקשת, תוך מחיקה או השחרה של כל הפרטים הנוגעים לעובדים אחרים שאינם צד להליך זה.

פרטים נוספים
6. צו לפרטים נוספים נועד להבהיר טענות סתומות ובלתי מפורטות שנזכרו בכתבי הטענות. עיון בכתב ההגנה מעלה כי המשיבה פירטה את הגנתה, תוך התייחסות לטענות המפורטות בכתב התביעה.

הבקשה רחבת ההיקף לפרטים נוספים (המתייחסת ל – 31 נקודות שפורטו בבקשה), היא למעשה נסיון של המבקשת לערוך את כתב ההגנה על פי הבנתה ורצונה. לא לשם כך נועד צו לפרטים נוספים. מקריאת כתב ההגנ ה עולה גרסה ברורה של המשיבה. המשיבה אף הבהירה נק ודה עובדתית ספציפית שנזכרה בבקשה. מעבר לכך, בנסיבות בהן כתב ההגנה ברור וגרסת ההגנה ברורה, אין מקום לחייב את המשיבה להשיב באופן פרטני לטענות מסויימות שהמבקשת העלתה בכתב התביעה או שתסביר את טענותיה.

זאת ועוד, חלק מהפרטים המבוקשים עוסקים בעניינן הפרטי של שלוש עובדות. אותם הנימוקים שהובאו בנוגע לגילוי מסמכים (הגנה על פרטיותם של צדדים שלישיים להליך), יפים אף לבקשה לפרטים נוספים.

7. לסיכום, הבקשה לפרטים נוספים נדחית.
המשיבה תגלה את המסמכים המפורטים בסעיפים 3-5 לעיל תוך 21 ימים.

ניתנה היום, כ"א כסלו תשע"ד, (24 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל יהב
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: