ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי כהן נגד כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום :

בפני כבוד השופט אריאל חזק

מבקשים
1.מרדכי כהן
ת"ז: XXXXXX516
2.אילנית כהן
ת"ז: XXXXX643

נגד

משיבים
1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.זיאד דבאח (נאמן)

החלטה

ביום 12.08.10 ניתן צו כינוס לנכסי החייבים לבקשתם, במסגרתו הושת על החייבים צו תשלומים בסך של 1,000 ₪ הדדי לחודש.
ביום 15.02.11 הוכרזו החייבים כפושטי רגל וכן הוגדל צו הצשלומים לכדי סך של 1,500 ₪ הדדית .
ביום 30.04.13 הוגשה לעיוני בקשה מטעם הנאמן לביטולם של הליכי פשיטת הרגל בעניינם של החייבים.
מן הבקשה דלעיל עולה כי החייב, החל מתאריך 01.02.12, לא מקיים את חיוביו בהליך.
החייב לא מגיש דוחות חודשיים . כמו כן, החייב לא משלם את צו התשלומים, מאותו תאריך .
לפיכך, החייב צבר חוב פיגורים בקופת פשיטת הרגל בסך 15,000 ₪ אשר מהווים 20 תשלומים חודשיים .
החייבת , אף היא לא מקיימת את חיוביה בהליך, החל מתאריך 20.12.11, לא משלמת את צו התשלומים, החייבת צברה חוב פיגורים בקופת פשיטת הרגל בסך 15,000 ₪.
וכן, חדלה מהגשת דוחות.
יובהר, הדו"חות החודשיים אודות הכנסותיהם והוצאותי הם של החייב ים משמשים ככלי פיקוח בידי בית המשפט של חדלות פרעון על התנהלותם הכלכלית של החייב ים וזכאות ם לחסות תחת הגנת הפקודה.

בנסיבות אלו עתר המנהל המיוחד ב קשתו לביטול ההליכים בעניינם כאמור.
בית המשפט, בהחלטות מיום 30.04.13 ו 13.07.13, העניק לחייבים הזדמנו יות להסיר את מחדליהם תוך שהזהיר את החייב ים כי היעדר הודעה על הסרת המחדלים עש וי להוביל לביטול ההליכים בעניינם.

עד כתיבת שורות אלה לא התקבלה כל תגובה מטעם החייבים.

הליכי פשיטת הרגל מקנים לחייבים הזדמנות לשקם את חיי הם, במסגרתם נהנים החייב ים מפריסת חובותי הם ומכך שנושי הם מנועים מלהתדפק על דלתות בית ם השכם וערב ולנקוט נגד ם בהליכי גבייה. יחד עם זאת שומה על החייב ים המבקש ים לחסות תחת הליכי פשיטת הרגל לעמוד בתנאי צו הכינוס. החייב ים בעניינ ם לא טרח ו לעשות כן. התנהגות ם של החייב ים עולה לכדי זלזול בוטה ומופגן בהליך המשפטי, כמו גם בנושי הם, עד כדי הכרח בהוצאתם מהליכי פשיטת הרגל .

אשר על כן, הריני להורות כדלקמן:

צו כינוס הנכסים ועיכוב ההליכים שניתנו ביום 12.08.10 להגנת ם של החייב ים – בטלים.

בקשת החייבים להכריז עלי הם כפושט י רגל – נדחית.

צו עיכוב היציאה מן הארץ נגד החייבים יבוטל בתוך 60 יום, על-מנת לאפשר לנושים לפעול להשגת צו כאמור בהליכים הפרטניים.

שכרו של הנאמן ישולם לפי תקנות 8(א) ו- 15(ה) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א – 1981. כן זכאי הכונס הרשמי לשכר השגחה.

הכונס הרשמי יחלק את יתרת הכספים לנושים שתביעותיהם אושרו, בהתאם לסדרי הקדימה שבדין. ככל ולא נבדקו תביעות החוב, יועברו הכספים ללשכת ההוצאה לפועל.

כל סכום נוסף שיתקבל בחשבון פשיטת הרגל של החייבים בשל הפרשי ריבית, ייזקף כשכר טרחת המנהל המיוחד.

המנהל המיוחד משוחרר מתפקידו ככונס לנכסי החייבים.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ד, 19 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי כהן
נתבע: כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
שופט :
עורכי דין: