ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בתיה בתיה כהן נגד בתיה בתיה כהן :

בפני כבוד השופטת אנה שניידר

המבקשת

בתיה כהן

נגד

המשיבים

  1. משה כהן
  2. מרדכי דניס כהן

החלטה

1. ביום 11/11/13 ,בסביבות שעה 16:00 , הוגשה בקשה למתן צו עשה זמני (להלן – הבקשה).

2. בבקשה טענה המבקשת כי היא מתגוררת עם שלושת ילדי ה הקטנים מזה כשנה וחצי בדירה של המשיבים, כאשר המשיב 1 (להלן – משה) הוא אבי בעלה של המבקשת, יוסף דניאל כהן (להלן – הבעל) .
הדירה נמצאת ברחוב אליהו מני 6/14 בירושלים, חלקה 154 בגוש 30073 (להלן – הדירה).
הדירה רשומה על שם אחיו של משה, המשיב 2 (להלן - מרדכי).

3. לטענת המבקשת, הבעל נטש אותה לפני כשנה ומאז יש בעיות בינה לבין משפחת בעלה.

4. על פי הבקשה, לאחר שהמבקשת חזרה לביתה מעבודתה, נוכחה לדעת לתדהמתה, כי הדירה נעולה, ושכנים אמרו לה שהדירה רוקנה בבוקר מכל תכולתה והתכולה הובלה במשאית לבית הוריה של המבקשת בביתר.

5. לאחר שמיעת המבקשת בדיון שנערך בפני, ניתנה החלטה כדלקמן:
"1. המובילים יחזירו באופן מידי את תכולת המשאית לדירה שבה מתגוררת המבקשת, ברח' אליהו מני 6, כניסה ב' דירה 14, במחנה יהודה (להלן – הדירה).
2. המבקשת רשאית להחליף את המנעול של הדירה.
3. המשיב יגיש תגובה למעשים הנטענים בבקשה עד ליום 17/11/13.
4. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על המשיב ו/או על מי מטעמו להתקרב לדירה למרחק של 20 מטר.
מובהר בזאת כי אם יפר המשיב את הצו האמור, ייעצר לאלתר ויובא בפני שופט תוך 24 שעות.
יובא לעיוני ביום 18/11/13".

6. היום, 12/1 1/13, התייצבה המבקשת והציגה פסק דין לפינוי הדירה מיום 4/11/13 (תיק 11081-09-13).

7. עיון בפסק הדין העלה כי ביום 3/9/13 הוגשה על ידי מרדכי תביעה לפינוי הדירה.

על פי כתב התביעה, הדירה נרכשה בחודש יולי 2012 והושכרה על ידי מרדכי לבעלה של המבקשת (בנו של משה) בחוזה שכירות, שנחתם ביום 1/9/12 לתקופה של שנה, עד ליום 31/8/13.

8. לטענת המשכיר (מרדכי), בסעיף 3 לכתב התביעה, "על אף הוראות ההסכם וחרף פניות חוזרות ונשנות מצד התובע, הנתבע ו/או מי מטעמו מסרב עד ליום זה לפנות את הדירה ונוהג בה מנהג בעלות".

9. כבר כעת יצוין , כי טענת המשכיר תמוהה שכן עיון בלוח השנה העלה כי 31/8/13, המועד החוקי לסיום החוזה, היה יום שבת והתביעה הוגשה, כאמור, כבר ביום 3/9/13.
מתי אם כן נערכו הפניות "החוזרות ונשנות" מצד המשכיר לפינוי הדירה?...

10. מכל מקום, כתב התביעה נמסר לשוכר (הבעל) ביום 8/9/13, ובהעדר כתב הגנה – הוגשה ביום 4/11/13 בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

באותו יום, 4/11/13, ניתן על ידי כבוד הרשם א. פוני פסק דין לפינוי הדירה לאלתר בהעדר הגנה, והש וכר אף חויב בהוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪ (להלן – פסק הדין).

11. יצוין, כי ביום 11/11/13 הוגשה בקשה על ידי בא כוחו של מרדכי, עו"ד עופר נווה, לתיקון טעות סופר בפסק הדין הואיל ונרשם בו בטעות כי מדובר בגוש מס' "30074" במקום "30073".
על פי המופיע במערכת "נט המשפט", טרם ניתנה החלטה בבקשה על ידי כבוד הרשם פוני.

12. בתגובתה לפסק הדין, שהוגשה כאמור היום, 12/11/13, טוענת המבקשת כי מתנהל בינה לבין הבעל הליך גירושין בבית הדין הרבני האזורי בירושלים (941904/2), לאחר שהוא עזב את הבית כבר לפני כשנה.

לטענתה, היא לא קיבלה כל התראה בנוגע לדירה או על פינויה.

לאחר שניתנה ההחלטה ביום 11/11/13, טוענת המבקשת כי ניסתה להיכנס לדירה בעזרת פורץ מנעולים, אך נוכחה לדעת שבדירה נמצא בחור שהוא חבר טוב של בעלה , אשר טען כי הוא שוכר את הדירה, ודרש שהמבקשת "תעוף" משם.

13. המבקשת טוענת כי בעלה פועל נגדה בשיתוף פעולה עם הוריו , וכי פסק הדין הוצא במסגרת שיתוף פעולה זה.

14. לאחר עיון בכל המסמכים ובטענות המבקשת, אני קובעת כדלקמן:

א. נראה על פניו, כי פסק הדין הוצא שלא כדין ותוך קנוניה בין המשיבים לבין בנו של משה, בעלה של המבקשת, אשר הוצג כשוכר יחיד של הדירה למרות שהמבקשת וילדיהם מתגוררים בה.

לפיכך, ניתן בזאת צו עיכוב ביצוע פסק הדין עד להחלטה אחרת, והמבקשת רשאית להתגורר בדירה עם ילדיה עד להחלטה כאמור.

ב. המבקשת תגיש את התביעה העיקרית בהליך שלפנינו, עד ליום 19/11/13.

ג. המובילים יחזירו באופן מידי את תכולת המשאית לדירה.

ד. המשיבים יגישו תגובה לבקשה עד ליום 19/11/13.

ה. ניתן בזאת צו האוסר על המשיבים, על הבעל, וכן על כל מי מטעמם להתקרב לדירה למרחק של 20 מטר.
מובהר בזאת, כי אם יפרו המשיבים, או הבעל , או כל מי מטעמם את הצו האמור - ייעצרו לאלתר ויובאו בפני שופט תוך 24 שעות.

ו. המשיב ים, ביחד ולחוד, ישלמו למבקשת, תוך 30 ימים, הוצאות ושכר טרחת עו"ד בשל הליך זה בסכום של 5,000 ₪.
הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן החלטה זו ועד לתשלום המלא בפועל.

15. המזכירות תביא את התיק לעיוני ביום 20/11/13, וכן תעביר העתק מהחלטה זו לידיעת כבוד הרשם א. פוני (תיק 11081-09-13).

ניתנה היום, ט' כסלו תשע"ד, 12 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בתיה כהן
נתבע: בתיה כהן
שופט :
עורכי דין: