ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל אפל נגד שלום סגל :

בפני כבוד השופט יאיר דלוגין

תובע

ישראל אפל
ע"י עו"ד ירון בן יצחק
מהסיוע המשפטי

נגד

נתבע
שלום סגל

החלטה

בהמשך לדיון של היום ולאחר ששקלתי את נושא ההוצאות, הגעתי למסקנה כי מחד, יש לפסוק הוצאות לטובת הנתבע ומאידך יש להפחית את שיעורן, בשל מספר שיקולים שעוד יפורטו להלן.

הכלל הנו כי פסיקת הוצאות משפט נעשית בהתחשב בין היתר בשיקולים הבאים: התוצאה, התנהגות הצדדים להליך ובכלל זה דרך ניהול ההליך, הסעד המבוקש או היקף הסכום השנוי במחלוקת, מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו ו חשיבות העניין עבור בעלי הדין ( ראה בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה והמסחר, פורסם בנבו).

במקרה הנוכחי, יובהר ויודגש כי שאלת ההוצאות מתייחסת להליך הבקשה להפסקת הבוררות בלבד , שהגיש התובע ביום 14.8.13, שהרי לגבי כל ההליכים שהתקיימו עד להחלטתי מיום 25.7.13, כבר קבעתי באותה החלטה, כי כל צד יישא בהוצאותיו.

השיקולים לפסיקת הוצאות לטובת הנתבע הנם, בראש ובראשונה, התוצאה, לפיה הבקשה למעשה נדחתה והבוררות תמשיך כסדרה. בנסיבות שכאלה, גם אם התוצאה הנה פרי של הסכמת הצדדים, וודאי אם הסכמת התובע ניתנה לאחר שבית המשפט הבהיר לו שסיכויי הבקשה נמוכים, לא ניתן למנוע מהנתבע כליל, גמול על הוצאותיו. בשל הסכמת התובע, ההליך אמנם לא בא לכלל מיצוי בבירור עובדתי באמצעות חקירות הצדדים, אולם די בקריאת כל השתלשלות העניינים, כדי לנטוע ספק בליבי, בדבר הסיבה האמיתית שהובילה את התובע לבקש את הפסקת הבוררות והחזרת העניין לבית המשפט. נראה לכאורה כי לא התנהלות הבוררים גרמה לכך בהכרח (עובדה שהתובע הסכים כעת לחזור לאותם בוררים בדיוק, למרות שהצעתי כי הנושא יועבר לבוררים אחרים והנתבע אף הסכים לכך) , אלא סיבות אחרות.

מנגד, השיקולים להפחתת שיעור ההוצאות במקרה דנא הנם – עצם העובדה שהתובע הסכים להמלצת בית המשפט וסיים את ההליך בהסכמה ; העובדה שהדבר חסך זמן לנתבע, שלא נדרש לחקור את התובע ולסכם את טענותיו לגופה של הבקשה; התנהלות הנתבע בכל הקשור לאישור פסק הבורר , אשר לא הייתה ראויה, כפי שכבר פורט בהרחבה בהחלטה קודמת (ׁלכל הפחות היה חייב הנתבע בעת הגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי, לגלות כי כבר הוגשה על ידו בקשה זהה שתלויה ועומדת בתיק זה).

לסיכום, ונוכח כל השיקולים שמניתי לעיל, ישלם התובע לנתבע 2,000 ₪ כהוצאות בגין הליך הבקשה וזאת תוך 30 יום מהמצאת החלטתי זו לידי התובע או באו כוחו.

ניתנה היום, ג' כסלו תשע"ד, 06 נובמבר 2013, בלשכתי.


מעורבים
תובע: ישראל אפל
נתבע: שלום סגל
שופט :
עורכי דין: