ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרגריטה אברמוב נגד שמואל ראובן יוסף :

ע"א 2529/13 - ב'

המערערת:
מרגריטה אברמוב

נ ג ד

המשיבים:
1. שמואל ראובן יוסף

2. לאה אורה יוסף

בקשה לחידוש הליך של ערעור

בשם המערערת: בעצמה
בשם המשיבים: עו"ד משה קלדרון

החלטה

1. ביום 12.9.2013 התקיים בפניי קדם ערעור אשר במהלכו המלצתי למערערת, שהייתה מיוצגת באותו הדיון על-ידי עו"ד אופיר יצחקי, לחזור בה בהסכמה מן הערעור. לאחר התייעצות עם מרשתו ועם בנותיה הודיע עו"ד יצחקי כי הן מקבלות את ההמלצה. משכך ומתוקף הסמכות המסורה לי בתקנה 445(ב)(8) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הוריתי באותו שלב על דחיית הערעור. עוד הוריתי נוכח השלב המקדמי שבו הסתיים הדיון בערעור כי לא יהיה צו להוצאות וכי הפיקדון שהפקידה המערערת להבטחת ההוצאות בערעור, יוחזר לה באמצעות בא-כוחה.

2. הבקשה לחידוש הליך הערעור שהגישה המערערת ביום 21.10.2013, בעצמה, אין לה עיגון בהוראות הדין ודי בכך על מנת לדחותה. למעלה מן הדרוש אוסיף ואציין כי אין שחר לטענות הבוטות, משולחות הרסן ומשוללות היסוד שראתה המערערת לכלול באותה בקשה. כפי העולה מפרוטוקול הדיון וכן מן התגובה שהגישו המשיבים לבקשה זו ביום 6.11.2013, קדם הערעור התנהל באופן ענייני ולגופם של דברים. במהלכו שיקפתי לבא-כוח המערערת את הקושי הרב העומד בפני המערערת להצליח בערעור. זאת בהינתן ממצאי העובדה והמסקנות החד-משמעיות של בית המשפט קמא, אותן סמך על עדויות של מומחים וכן על עדות המערערת עצמה ועדות ביתה, לפיהן הציגה המערערת מצג כוזב בפני המשיבים כשהצהירה כי אין בממכר תוספות בניה בלתי מאושרות בעוד שהתברר כי קיימת בו "תוספת בנייה משמעותית שלא כדין, ללא אישור ובניגוד להיתר הבנייה". הצעתי לעו"ד יצחקי להתייעץ עם מרשתו ולהבהיר לה את המצב המשפטי ועו"ד יצחקי ביקש שהות לעשות כן ויצא עימה ועם מי שהתברר אחר כך שהן בנותיה מן האולם. בינתיים קיימתי דיון בתיק אחר שהיה קבוע לקדם ערעור באותו מועד. באותו שלב נשמעו מן החוץ צעקות רמות ומשביקשתי ממזכירת המותב לברר מה פשרן התברר כי המערערת מחוללת מהומה שבעקבותיה הגיעו למקום גם אנשי משמר בית המשפט בניסיון להרגיעה. בשום שלב לא נתבקשתי לאפשר את שובה של המערערת לאולם וממילא לא מנעתי את הדבר. לאחר זמן מה שככו הצעקות ועו"ד יצחקי שב אל האולם וכמפורט בפרוטוקול הדיון התנצל "על הסיטואציה שהייתה במסדרון האולם", תוך שהוא מסביר שמרשתו היא אישה חולה ומבקשת רחמים וכי ציפתה כי לפחות יבוטל לחלוטין אותו חלק של הפיצוי המוסכם שבו חויבה בבית המשפט קמא. המשיבים, כעולה מדברי בא-כוחם המפורטים בפרוטוקול, לא הסכימו למחול לחלוטין על הפיצוי המוסכם והמופחת שנפסק להם וזאת בשל ההוצאות שנגרמו להם לטענתם בנסיבות העניין. בעקבות כך הבהרתי לעו"ד יצחקי כי זכותו המלאה לנהל את הערעור וכי אין הוא מחויב להצעה שהצעתי. באותו שלב הודיע עו"ד יצחקי כי: "לאחר ששוחחתי עם מרשתי ובנותיה וניסיון הפשרה שניסיתי להעלות לא צלח, אנו מקבלים את ההמלצה של גב' ונמשוך את הערעור ללא צו להוצאות. אני אומר את הדברים בצער ובכאב גדול".

משכך ניתן כאמור פסק דין בהסכמה הדוחה את הערעור ללא צו להוצאות והפיקדון שהפקידה המערערת הוחזר לה כאמור.

3. קדם הערעור הוא הליך המיועד לייעל את הדיון בערעור, לשקף לצדדים את הסיכונים והסיכויים הטמונים בו וכן להעלות בפניהם הצעות אשר אם תתקבלנה, ניתן יהיה לסיים את הדיון בהסכמה כבר באותו שלב. כך היה גם בעניינה של המערערת שהייתה מיוצגת בדיון על-ידי עו"ד יצחקי. מן הבקשה שהגישה המערערת עתה נראה כי היא מבקשת לחזור בה ממה שהוסכם וצר לי כי בחרה לעשות כן תוך הטלת דופי ללא כל בסיס או הצדקה בדיון המקדמי שנערך.

הבקשה לחידוש הליך הערעור דינה להידחות והיא נדחית בזה.

ניתנה היום, ‏ז' בכסלו התשע"ד (‏10.11.2013).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: מרגריטה אברמוב
נתבע: שמואל ראובן יוסף
שופט :
עורכי דין: