ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת לב אופיר בע"מ נגד דוד בראשי :

בפני כבוד השופט אריאל צימרמן

תובעת

קבוצת לב אופיר בע"מ

נגד

נתבע

דוד בראשי

החלטה

1. התובעת הגישה לרשויות ההוצל"פ תביעה לביצוע שטר, שעניינה שטר חוב שעליו חתום הנתבע. הנתבע התנגד, ובהסכמת הצדדים ניתנה לו הרשות להתגונן. נוכח סכום התביעה מתברר ההליך בסדר דין מהיר, והצדדים נדרשו להשלים את הליכי גילוי המסמכים והגשת תצהירי עדות ראשית.

2. הנתבע עתר בחודש נובמבר 2012 לעיכוב הליכים בתיק, נוכח כניסת התובעת להקפאת הליכים, תוך דחיית המועד להגשת תצהיריו. בית המשפט (כבוד השופט שליו) נעתר לבקשתו. ההחלטה בוטלה לבסוף בחודש ינואר 2013 , לאחר שעלה בידי התובעת להציג את אישור הכונס ובעקבותיו בית המשפט שדן בהקפאת ההליכים לחידוש ניהולה של התביעה. במקביל, עתר הנתבע לחיוב התובעת בערובה להבטחת הוצאותיו, כמו גם לארכה להגשת תצהיר עדות ראשית מטעמו. הבקשה לחיוב בערובה נדחתה. דיון נקבע ליום 2.9.13. תצהיר מטעם הנתבע לא הוגש עם זאת , כי אם מטעם התובעת לבדה.

3. ביום 2.9.13 התייצבו ב"כ הנתבע לבדם לדיון, שהתקיים לפניי לאחר שהתיק הועבר לטיפולי. הם טענו כי התובעת נקלעה בינתיים להליכי פירוק, ולכן אינה יכולה להמשיך בהליכים, ומכאן שדרשו לעכב את ההליכים. ביקשתי את תגובת התובעת. יצוין כי נציגיה הגיעו לאולם לאחר סגירת הפרוטוקול ועזיבת ב"כ הנתבע, וטענו כי לא ידעו קודם לכן על שינוי המותב. הם הגישו הודעה סדורה למחרת, וביקרו את הדרישה לעיכוב ההליכים, לאחר שניתן כבר אישור להמשכם. בשולי ההודעה הובלעה הטענה כי התובעת מצויה בהליכי פירוק. בעקבות זאת נדרשה הבהרה של התובעת. זו הבהירה ביום 10.9.13 כי אכן קיימים הליכי פירוק, אולם המדובר בפירוק מרצון. לאור זאת הוריתי למפרק להודיע על נכונותו להמשיך בבירור התביעה. לאחר זמן הגישה התובעת את אישור המפרק להמשיך בבירור התביעה. ברם מהודעה זו, ומנתונים שהציג הנתבע, התברר כי כלל אין מדובר בהליך פירוק מרצון אלא כזה שיזמו עובדי החברה.

4. מצב הדברים הוא שהתובעת סבורה כי היא יכולה להמשיך בניהול התביעה, והנתבע מנגד טוען שבלא אישור בית המשפט שעל הפירוק – לא ניתן להמשיך בבירור.

5. הדין עם התובעת.

6. אכן, דרך הילוכה של התובעת היה פתלתל ובעייתי. ראשית נמנעה מלהתייצב לדיון למרות שעולה מן המערכת כי נשלח לה זימון שעניינו שינוי המותב. לאחר מכאן נמנעה מלציין מפורשות כי נקלעה להליכי פירוק. לאחר מכן טענה שהמדובר בפירוק מרצון, מה שאינו מתיישב עם הנתונים שהוצגו בינתיים. רק לבסוף הציגה את עמדת המפרק.

7. עם זאת, נתונים אלה אינם מונעים לבדם את המשך בירור ההליך. ראשית, מבחינת הוראות הדין: סעיף 307 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 קובע כי המפרק, באישור בית המשפט (שנדרש בפירוק שאינו מרצון), רשאי "לתבוע או להתגונן בכל הליך משפטי". אין קביעה ברורה, לא בסעיף וודאי לא בפסיקה שהציג הנתבע, בשאלה האם גם ביחס להליך תלוי ועומד, שיזמה החברה שבינתיים נקלעה להליכי פירוק, רשאית היא להמשיך בניהול התביעה (להבדיל מ הגשת תביעה) רק באישור בית המשפט.

שנית, ניהול ההליך אינו פררוגטיבה של הנתבע. ניהול ההליך נועד לסייע לקופת הפירוק. בית המשפט (כאשר אישורו נדרש) והמפרק (שאישורו ודאי נדרש תמיד, גם להמשך הליכים) פועלים באופן האמור לשפר את מצב קופת הפירוק, תוך עצירה ומניעה של הליכי סרק. האישורים הנדרשים אינם נועדים אפוא לתת הגנה לנתבעים, אלא לנושים (השוו: בש"א (מח'-נצ') 1879/00 חשיבון ח'ליל בע"מ (בפירוק) נ' לקרץ (23.4.2001)). הגנתו של הנתבע תתברר בעת ניהול ההליך , ויכולתו להתנגד לעצם ניהול ההליך נגדו – מוגבלת .

בנסיבות אלה, ניתן להסתפק לעת הזו בהודעתו של המפרק הקבוע ביחס להמשך בירור ההליך. יש ליתן גם משקל לכך שבית המשפט שדן בעניינה של החברה בשלב הקפאת ההליכים – צעד אחד (במקרה של אי-השגת הסדר שיאפשר את הבראת החברה) מפירוקה – נתן את אישורו להמשך בירורה של התובענה.

8. ההליך ימשיך להתברר אפוא. לכאורה, ניתן היה לקבוע מועד להוכחות, שכן הזמן להגשת תצהיר מצדו של הנתבע חלף עבר לו, משלא ניתנה לו הרשות להמשיך ולהמנע מהגשת תצהירו. עם זאת משגם התובעת עצמה עותרת לחיוב הנתבע בהגשת תצהיר לשם קידום ההליך – אאפשר לו לעשות כן, וזאת עד יום 3.12.13. לאחר הגשת תצהיר העדות הראשית תתקיים ישיבה מקדמית, שכן נוכח אי-התייצבות התובעת לישיבה הקודמת – לא ניתן היה לקיימה. הישיבה תתקיים ביום 12.12.13, שעה 09:30.

9. אף שהתנהלות התובעת בעייתית, כמבואר לעיל, הרי שבהתחשב בכך שהנתבע נמנע מהגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו, ואף בהתחשב בכך שבקשתו למנוע את המשך ההליכים נדחתה, איני עושה צו להוצאות לטובת מי מן הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט חשון תשע"ד, 02 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קבוצת לב אופיר בע"מ
נתבע: דוד בראשי
שופט :
עורכי דין: