ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל טבע נגד יו וי קליניק בע"מ :

03 נובמבר 2013
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין

התובע - המבקש
גיל טבע

-
הנתבעת - המשיבה
יו וי קליניק בע"מ

החלטה

עניינה של החלטה זו הינה בקשת התובע למתן פסק דין הצהרתי אשר הוגשה לבית הדין ביום 17.9.13 (להלן: "הבקשה").
הסעד המבוקש בבקשה הוא הכרה בקיומם של יחסי עובד-מעביד בינו לבין החברה אותה הקים (להלן: "החברה") זאת, על אף שבבקשה, ציין התובע כי הוא "עצמאי" וכי מאז שהקים את החברה, הוא מקבל את שכרו במעמד זה ("תמורת חשבונית שהוצאתי כעצמאי").
לאור חוסר הבהירות שעלה מעיון בבקשה – נתן בית הדין החלטה ביום 23/9/13- לפיה יבהיר התובע את תביעתו/ בקשתו , תוך מתן הסבר ל סתירה הפנימית העולה כאמור מהבקשה.
ביום 9/10/13 הגיש התובע הבהרות. במסגרת הבהרות אלו הבהיר התובע בין היתר כי:
הבקשה הנדונה הוגשה על ידו לאחר שהתקיים דיון בתיק אחר הנדון בבית דין זה (בפני מותב אחר) - בו עובד של החברה תבע את החברה לקבלת זכויות המוענקות לעובדים שכירים על אף שיש מחלוקת לגבי מעמדו של אותו עובד. מחלוקת זו טרם הוכרעה וההליך המשפטי עודנו תלוי ועומד.
הבקשה הוגשה לצרכי קבלת הטבות כשכיר:
"ההכרה כשכיר תאפשר לי לקבל פיצויי פיטורים, הבראה ועוד, בלי לשלם מס הכנסה או ביטוח לאומי, כמו שכירים".
כמו כן, הפנה התובע את בית הדין לפסיקה הדנה בקיומם של יחסי עובד-מעביד והמבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך הכרעה בנושא.

לאחר שעיינתי היטב בבקשה ובהבהרות התובע – הגעתי למסקנה כי מדובר בבקשה תיאורטית, אשר אין בצידה כל סעד אופרטיבי (בוודאי כאשר אין תביעה קונקרטית, המכומתת בסעדים כספיים ופירוט זכויות עפ"י דין).
כידוע, הלכה פסוקה, מושרשת היטב, כי ככלל ערכאה שיפוטית לא תנהל הליך הדן בשאלה תיאורטית:
"הלכה מושרשת היא, כי בית המשפט אינו דן בעניינים תיאורטיים, ואין הוא נזקק לבירור סוגיה שהיא בבחינת "תורה לשמה", ומשהופך העניין הקונקרטי נשוא ההתדיינות לעניין אקדמי, לא יידרש לו בית המשפט למעט במקרים חריגים (ראו ע"א 9614/06 קרפילובסקי נ' ישיבת נזר ישראל מוסדות תורה, ניתן ביום 3.6.2007, והמובאות שם)."
ראה: עס"ק (ארצי) 15/08 ‏ הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות המעו"ף ומרחב ירושלים נ' עיריית ‏ירושלים (לא פורסם- ניתן ביום 13.11.13).

על הלכה זו שב בית הדין הארצי אך לאחרונה, בע"ע (ארצי) 19676-11-10 מדינת ישראל, הממונה על תשלום הגמלאות – רונית אורה חיות מיום 21.10.13 (לא פורסם).
לאור כל האמור – אין מנוס ממחיקת הבקשה.
כיוון שהמבקש אינו מיוצג , ולמען הסר ספק מובהר כי ככל שתהיה לו עילת תביעה קונקרטית כאמור, יוכל להגישה במסגרת תביעה מפורטת לבית הדין והיא תיבחן לגופה, בהתאם לנסיבות שיובאו בפני בית הדין.

סוף דבר:

הבקשה /התביעה נמחקת.
בנסיבות העניין – ומשלא נגרם נזק לאף צד (כאשר המבקש הוא מנהל הנתבעת ובעל המניות שלה) – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, (03 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גיל טבע
נתבע: יו וי קליניק בע"מ
שופט :
עורכי דין: