ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קטרין פונטנלס נגד ליאם ניהול ואחזקת מבנים בע"מ :

03 נובמבר 2013
לפני: כבוד השופט אורן שגב

המבקש:
קטרין פונטנלס
ע"י ב"כ: עו"ד

-
המשיב:
ליאם ניהול ואחזקת מבנים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד

החלטה

לאור הודעת התובעת, הנני מורה כדלקמן:

ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי – הדדי עד ליום 03.12.13. כל צד יצרף לתצהירו את העתקי כל המסמכים הרלבנטיים המצויים ברשותו. גילוי המסמכים הדדי יעשה בתצהירים ערוכים כדין.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

על התובע/ת, להגיש התצהירים כאמור עד ליום 03.01.14 והנתבעת עד ליום 03.02.14.

לא יוגשו תצהירי התובע/ת במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991, ללא אזהרה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבע/ת במועד, ת/ייחשב הנתבע/ת כמי שאין בדעתו/ה להגיש ראיות.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

משך זמן חקירת עדי התובע/ת – 1 שעה והנתבע/ת - 1 שעה. הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת הראיות, ככל שיתיר הזמן ובהתאם לשיקול דעת המותב.

הודעה על זהות המותב ומועד הדיון, תישלח לצדדים בנפרד.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, (03 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קטרין פונטנלס
נתבע: ליאם ניהול ואחזקת מבנים בע"מ
שופט :
עורכי דין: