ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק ברוך שטרית נגד רות אלמוג :

בפני כבוד השופטת אביב מלכה

תובעים

יצחק ברוך שטרית

נגד

נתבעים

רות אלמוג

החלטה

ההחלטה שלהלן נוגעת לשני התיקים המאוחדים.

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית במועדים הבאים:
התובעים בכל אחד מן התיקים יגיש ו תצהירי עדות ראשית עד ליום 15.12.13.
הנתבעים בכל אחד מן התיקים יגיש ו תצהירי עדות ראשית עד ליום 30.1.14.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים אשר בדעת מי מן הצדדים להגיש לביהמ"ש או לחקור עדים לגביהם. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר, והעדים יופנו למסמכים הרלוונטיים כפי שצורפו לתצהירים.
כל מסמך המצורף לתצהיר יסומן בדרך ברורה ותהיה אליו הפניה בתצהיר על-פי אותו סימן.
ככל שצורף מסמך לכתבי הטענות וסומן שם, ניתן להפנות בתצהיר אליו.

מסמך אשר בשפה זרה יוגש בתוספת תרגום מאומת.
חוות דעת מומחים יוגשו במועד הקבוע להגשת תצהירים.

עד שאינו בשליטת הצד אשר מבקש הזמנתו, יגיש הצד בקשה לשמיעת עדות העד ללא תצהיר. בבקשה יפרט המבקש בקצרה את העובדות אשר לשמן נדרשה העדות.
הבקשה תוגש עד למועד הקבוע להגשת תצהירים של המבקש.
לא אאפשר השמעת עד בלא תצהיר, אלא בכפוף לאמור לעיל.

התצהירים והמסמכים יוגשו לביהמ"ש ולצד השני במקביל. תצהירים שלא יוגשו לצד השני במועד, כאילו לא הוגשו כלל. הצד אשר מגיש תצהיריו שני, יגיש את תצהיריו במועד, גם אם לא יוגש התצהיר הראשון.

התיק נקבע לקד"מ מורחב ליום 15.5.14 שעה 14:00.
בעלי הדין יתייצבו לדיון. כן יתייצבו המצהירים העיקריים ויהיו מוכנים לחקירות קצרות.

הצדדים יהיו מוכנים לדיון של פשרה או למתן פסק דין לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט.
לא תעננה בקשות לארכה או לדחיית מועד (זולת במקרים יוצאי דופן).

כיוון שכל הצדדים לתיק הם בעלי אינטרס משותף שהתיק יתקדם במהירות וביעילות ובכדי למנוע אפשרות בו יגיע מועד הדיון ולא ניתן יהיה לקיימו, אני קובעת כלהלן:
ככל שמי מן הצדדים לא יעמוד במטלות המפורטות לעיל, במועדים שנקבעו, אני מורה לכל אחד מן הצדדים להודיע על כך לבית המשפט, מיד עם ההפרה. חובה זו מוטלת על כל אחד מן הצדדים, גם אם אותו הצד לא הפר את ההוראות הנ"ל.

ככל שאאלץ לבטל את הדיון עקב מחדל של מי מן הצדדים, אשקול להטיל הוצאות גם לטובת אוצר המדינה בגין זאת.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק ברוך שטרית
נתבע: רות אלמוג
שופט :
עורכי דין: