ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגיי צ'וחלנצב נגד עיריית חיפה :


בפני כבוד השופט אהרון שדה

מבקשים

גרובר אברהם דו-עץ

נגד

משיבים

1.סרגיי צ'וחלנצב
3.ריזק ריזקאללה
2.עיריית חיפה

פסק דין

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 8.5.13 כנגד המבקש-הנתבע 3 בהיעדר הגנה והתייצבות.
פסק הדין מצהיר כי המבקש הוא החייב בחוב ארנונה ביחס לנכס נשוא התביעה ומחודש ספטמבר 2004.

המשיבים –התובע מר צ'וחלנצב והנתבע 2 מר ריזק ביקשו ארכה להגשת תגובה, הארכה ניתנה להם ברם תגובות לא הוגשו.

המשיבה-הנתבעת 1 עיריית חיפה הגיבה.

אין חובת ביטול מטעמי צדק, המבקש קיבל את התביעה (המרצת הפתיחה) גם לגרסתו, העבירה לאדם מטעמו את הטיפול בה ברם אין חולק שדבר לא נעשה, לא הוגשה תשובה, לא הוגשה שום בקשה אחרת בתיק והמבקש לא התעניין מה קורה בהליך בו הוא נתבע והמתייחס לנכס שבבעלותו. אינני מקבל את הקונסטרוקציה המשפטית שמציע המבקש בבקשתו, בין אם מדובר בהמרצת פתיחה ובין אם מדובר בתביעה רגילה, אין בעל דין יכול להתעלם מכתב בי דין שנמסר לו וגם אם כשל שלוחו בטיפול, יש לייחס כישלון זה לשולח. זה המקרה בו יש להעדיף את כלל הידיעה ולא ניתן להתעלם מהמחדל.

אם כך, עובר מרכז הכובד לשאלת ביטול פסק הדין מתוקף שיקול דעת בית המשפט קרי בחינת סיכויי ההגנה של המבקש.

סיכויי ההגנה: המבקש טוען כי לא ידע על הסכם שכירות המשנה בין התובע לנתבע 2, מבחינתו הנכס מוחזק ע"י נתבע 2 בהתאם להסכם עמו ואיש לא פנה אליו בעניין חוב עד להגשת תביעה זו.

הנתבע מציין כי ביחס לחלק מהחוב חלה התיישנות.

המשיבה 1 הפנתה למחדל מצד המבקש שהביא לפסק הדין וכן להתנהלותו מרגע שנודע לו על פסק הדין ועד שהואיל להגיש את הבקשה. לגופו של עניין טענה המשיבה כי מערכת היחסים החוזית שבין המבקש למר ריזק איננה מעניינה ואם ירצה בכך, יגבה המבקש ממר ריזק את שישלם לה.

דיון:
הרישום בספרי העירייה מעיד לכאורה על זהות המחזיק ומכאן נגזרת החובה לשלם את המיסים הנובעים מהחזקה זו.

אילו היה רשום המבקש כמחזיק מלכתחילה, ניתן היה לומר כי רובץ עליו נטל לא פשוט להראות כי לא כך הדבר ולהוכיח חבותו של אחר. אלא שהמבקש לא היה רשום כמחזיק לזמנים הרלבנטיים, רישומו נעשה משום שהוא נעדר מההליך ואך "מוזר" הוא שהנתבע 2 לא ידע אז בזמן הדיון את שטען אחר כך בבקשה לביטול פסק דין שהגיש "בעבור" המבקש.

אינני נדרש להיכנס לשיקולים או לאירועים שהביאו את הנתבע 2 להודות בחוב חרף טענותיו ברם נראה כי מהחומר שבתיק עולה כי:
התובע חייב בחובות הארנונה כפי שנפסק בפסק הדין .

הנתבע 2 הודה במסגרת בקשתו לביטול פסק הדין כי כלפי הנתבע 3-המבקש הוא זה שחב בחובות הארנונה ולכן לכאורה יש לבטל את חיובו של המבקש ולהורות על רישומו של הנתבע 2 כחייב בחובות הארנונה בגין הנכס נשוא התביעה.

קל וחומר כאשר הנתבע 2 לא הגיב לבקשה הנוכחית.

אשר על כן הנני מורה כדלקמן:

חיובו של התובע על פי פסק הדין מי 8.5.13 עומד על כנו.

חלקו של פסק הדין מיום 8.5.13 המתייחס לרישומו של המבקש מר גרובר אברהם כמחזיק וחייב בגין הנכס ויתרת החוב נשוא תיק זה מבוטל ובמקומו הנני מורה כי הנתבע 2 מר רז'ק חנא ת.ז. XXXXXX752 ירשם כמי שחב בחוב הארנונה ביחס לנכס מס' 2011872 והחל מחודש 9/2004.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סרגיי צ'וחלנצב
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: