ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נג'ם אלדין מוחמד סאלח נג'ם אלדין מוחמד סאלח עודה נגד נג'ם אלדין מוחמד סאלח נג'ם אלד... :

בפני כבוד השופט אחסאן כנעאן

התובעים

  1. נג'ם אלדין מוחמד סאלח עודה
  2. פאתינה עודה

נגד

הנתבעים

  1. נג'אח אלדין מוחמד סלאח עודה
  2. נהלה עודה
  3. יואם עודה
  4. הילה עודה

החלטה

בעקבות בקשה לביזיון בית משפט נערך על ידי ביום 27.10.2013 ביקור במבנה נשוא התביעה על מנת לעמוד על טענת הצדדים כי לא ניתן לבצע את סגירת הגג כפי שהוריתי ללא הסרת המדרגות הארעיות שהתקינו המשיבים. להדגיש כי בצו העשה שניתן הוריתי על סגירת הגג אך לא הייתה כל הוראה באשר למדרגות שנבנו.

לאחר הביקור הודעתי לצדדי כי יש בדעתי לעיין מחדש בצו שניתן בשל המצב הפיזי שהתגלה בשטח.

בביקור שערכתי עולה כי נבנה על ידי המשיבים גרם מדרגות מברזל אשר מתחיל מפתח ביתם של המבקשים עולה לקומת הגג ואף משתרע מעבר אליה לדירה החדשה שהקימו המשיבים. בנוסף בתקרה מעל מפתן ביתם של המבקשים קיים פתח יציאה מקור כאשר כיום המדרגות מברזל המשתרעות מעל הגג חוסמות את היציאה מאותו פתח כך שאם הגג יאטם כפי שהיה והמדרגות ישארו על כנם לא ניתן יהיה לצאת מאותו פתח.

היום שמעתי את טיעוני הצדדים.

המשיבים טוענים כטענה מקדמית כי בטרם יכריע בית המשפט את הכרעתו יש לצרף לבקשה את מלוא הדיירים המתגוררים בבניין. לטענתם הפתח והמדרגות נבנו על דעת כל הדיירים, למעט המבקשים, ומאחר וההחלטה נשוא תיק זה משפיעה על כלל הדיירים יש לשמוע את עמדתם. אין בידי לקבל טיעון זה. גם אם גרם המדרגות שנבנה היה על דעת כל הדיירים האחרים שאינם צד להליך הדבר אינו גורע מהעובדה שהמדרגות שנבנו לא זכו להסכמה של מלוא הדיירים. מספיק שדייר אחד יתנגד על מנת שלא לאפשר את הפעולה של תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף. יש בפעולה זו שינוי ברכוש המשותף ופגיעה בערך יתר הדירות המחייב הסכמת כל הדיירים ללא יוצא מהכלל. כך מורה חוק המקרקעין והתקנון המצוי בחוק המקרקעין. משכך אין כל טעם לצרף צדדים נוספים כאשר נטען בבקשה כי הבניה בוצעה על ידי המשיבים ולא יתר הדיירים.

המשיבים אינם יכולים להלין על כך כי נגרמה להם כבר הוצאה כספית נכבדה. כפי שהעיר בא כח המבקשים היה עליהם לחשוב על עניין זה בטרם יבצעו את פעולות הבניה ללא היתר.

יתרה מכך, נמסר בעל פה כי הרשויות המוסמכות הוציאו צו הפסק והריסה מינהלי כנגד הבניה כאשר בית משפט עיכב את ביצוע הצו וקבע דיון ליום 30.12.2013. אולם ההכרעה שם עוסקת במישור התכנוני המנהלי ואילו התביעה המתנהלת לפני עוסקת במישור הקנייני. לכן כל בית משפט רשאי לתת את הצווים במישור בו הוא דן ואין סתירה בין הדברים.

לאחר ששקלתי את הצדדים הנני סבור כי יש להרחיב את צו העשה שניתן כך שעל המשיבים יהיה להרוס את גרם המדרגות הברזל שנבנה. כאמור לא ניתן לאטום את הגג כפי שהוריתי ללא הסרת גרם המדרגות. מאידך השארת פתח נרחב בגג חדר המדרגות כפי שהמצב כיום מסכן את דיירי הבית ואף פוגע באיכות חייהם בשים לב לכך כי השארת פתח בגודל זה תגרום לחדירת מי גשמים לתוך חדר המדרגות.

בשים לב לכך, אני מוסיף ומורה כי המשיבים יהרסו את גרם מדרגות הברזל על חשבונם שוהסיפו בחדר המדרגות של הבית ברחוב רענן 81 חיפה הידועים כגוש 10755 חלקה 83. כמו כן לאחר הסרת גרם המדרגות יפעלו המשיבים לקיים את יתר חלקי החלטתי מיום 14.7.2013 סעיף 19. ביצוע הנ"ל יעשה בתוך 45 יום מהיום.

בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות נוספות.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נג'ם אלדין מוחמד סאלח עודה
נתבע: נג'ם אלדין מוחמד סאלח עודה
שופט :
עורכי דין: