ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ ח"צ נגד לאה יהוד :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת/תובעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ ח"צ

נגד

משיב/נתבעת

לאה יהוד

החלטה

מבוקש ליתן פס"ד בהיעדר הגנה, במועד ובכלל. מסירתם של כתבי בי דין יושמה באמצעות הדבקה במען. ע"פ תצהיר המוסר, היה זה ביום 17/07/2013.

ב-20/05/2013, נמסר לתובעצת "אישור פתיחת תיק", בו צויין כך:
"יש להמציא את כתב הטענות הפותח לבעלי הדין שכנגד, בתוך 5 ימים, בדואר רשום עם אישור מסירה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת."

המצוטט לעיל מתווה את "דרך המלך" לביצועה של המצאה, על בסיס הוראותיה של תקנה :
475א(א)(2) בתקסד"א:
"לא הורה בית המשפט על מסירה אישית, ימציא בעל הדין את כתב בי-הדין בדואר רשום עם אישור מסירה, לא יאוחר מחמישה ימים מיום שנמסר לידו לשם המצאה."

ע"פ הדין, בהתקיימן של הנסיבות השייכות, ניתן לחרוג מדרך המלך, וליישם המצאה בהדבקה במען. (ראה הגדרת הביטוי "מען" בתקנה 1 בתקסד"א.)

בנסיבות הנזכרות באישור המסירה ובתצהיר המוסר, בהדבקה: "שליח בי-דין שלא מצא שום אדם שאפשר לפי תקנות אלה להמציא לו כדין את הכתב, אף על פי שפעל בשקידה ראויה וסבירה, או שהאדם כאמור סירב לקבל את הכתב, ידביק את הכתב על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין בבית שבו רגיל האדם לגור או לעסוק."

הדרישה לפעולתו של שליח ב"שקידה ראויה וסבירה" אינה מתקיימת, בעניינו.
שלשה ביקוריו של השליח במען הנתבעת, היו כלהלן:
ביום 15/07/2013, ביום 16/07/2013, ביום 17/07/2013.

כאשר שניים משלשה ביקורים במען היו , יום אחר יום, לא ניתן לראות בכך שקידה בכלל, ו" ראויה וסבירה" בפרט.

קל וחומר כאשר אין כל סימוכין למען הנתבעת בנמצא.

אין בנסיבות עסקינן, להסתמך על חזקת הידיעה של הנתבעת, כפועל יוצא של הדבקה במען.

הבקשה נדחית.

התובעת תתכבד ותיישם מסירה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין, לנתבעת .

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ ח"צ
נתבע: לאה יהוד
שופט :
עורכי דין: