ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התובע: יצחק רויזמן נגד הנתבעת: דקלה חברה לביטוח בע"מ :

חב"ר - 8172-05-13

03 נובמבר 2013
לפני: כבוד השופטת מיכל נעים דיבנר

התובע: יצחק (משה) רויזמן

-
הנתבעת: דקלה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובע מבקש בבקשה דנן כי אפסול עצמי מלשבת בדין.
1. לטענת התובע, הוא הרגיש במהלך הדיון שהתקיים בתיק כי אינו מצוי ב"בית דין של אמת". התובע חש אכזבה מהדיון, הוא מלין על כי לא נתקבל פסק דין בהעדר הגנה, חרף בקשתו, ו מלין על התנהגותו של ב"כ הנתבעת כלפיו. התובע מוסיף וטוען שלא נרשמו בפרוטוקול הדיון הערות "גסות, פרועות, מבישות" שהפנה כלפיו ב"כ הנתבעת ושבית הדין שאל את ב"כ הנתבעת שאלות ביחס לתקנון הנתבעת ולחוקי הביטוח הלאומי.
עוד לטענת התובע, למרות שהגיש מסמכים כפי שנתבקש לעשות, בית הדין לא הגיב עליהם ובנוסף, כאשר שלח לבית הדין עותק ממכתב ששלח התובע לשר האוצר, הוחזר אליו המכתב (החלטה מיום 16.9.13).
2. לא מצאתי בבקשה כל עילה המצדיקה פסילת שופט ועל כן, אין בידי להיעתר לה.

3. מדובר בתובע המייצג את עצמו במצוקה גדולה מאוד, המשלבת מצב בריאותי ירוד ותחושה נפשית קשה, הנובעת בין היתר מהפער בין ימיו בעבר כרופא בכיר לבין מצבו הקשה כיום, כל זאת לפי דבריו הוא בדיון בפנינו .
4. חרף ניסיון עצום לסייע בידי התובע להוביל תביעתו בדרך שניתן יהיה לבררה לגופה, הוא ממשיך להעלות טענות מטענות שונות (גם בבקשה דנן) באופן שמחייב כל העת את בית הדין להפריד את המוץ מן התבן.
5. באשר לדיון שהתקיים ביום 1.9.13 ועליו עיקר טרונייתו של התובע – הרי שהוא התקיים בשלב בו עדיין לא ניתן היה להבין מהי עילת התביעה, ולכן נעשה ניסיון לברר הדברים, עד שבסופו של דבר, כאשר הסתבר כי התובע עותר לתשלום תגמולי סיעוד מכוח הביטוח המשלים, וחרף העובדה כי הנתבעת הגישה עוד קודם לכן בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית לדון בה (11.6.13; וראה החלטה מאותו מועד), הסכימה הנתבעת לבדוק בשנית עמדתה לגופו של תיק, לאחר שהתובע ימציא לה מסמכים שונים.
6. בסופו של דבר, אף לאחר המסמכים שהומצאו, נותרה הנתבעת בדעתה ועל כן הגישה כתב הגנה וביקשה במסגרתו לסלק התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית. בקשה זו הועברה לתגובת התובע ובעקבות כך, הוגשה הבקשה שבפני.
7. האמור לעיל אינו מעיד אלא על טיפול ענייני בתיק, למיטב הבנתי, כאשר כל החלטה של בית דין זה נתונה לביקורת שיפוטית על ידי ערכאת הערעור. אין בליבי ספק, ואני מבהירה זאת על מנת להסיר ספק מליבו של התובע, שכל החלטותיי בתיק ניתנו ללא משוא פנים, גם אם התובע נפגע מהן בדרך זו או אחרת. כך, כאשר התובע שולח לבית הדין העתקי מכתבי תלונה לשר האוצר, מצאתי לנכון להבהיר לו שאין זו הדרך לפעול, וזאת במיוחד לאחר שהתובע הגיש הודעות חוזרות ונשנות שלא היה בהן כדי לקדם את הטיפול בתיק (18.6.13, 30.6.13, 4.7.13, 8.7.13, 10.7.13, 8.9.13, 15.9.13). בכל מקרה, אין בכך כדי לחסום התובע מלהגיש המסמך במסגרת ראיותיו בתיק.
באשר לדיון שהתקיים בתיק, לא זכורה לי כל התנהגות פרועה מצד ב"כ הנתבעת, אלא ההיפך המוחלט, תוך שמירה מירבית על כבודו של התובע, אשר ברור היה כי מגיע מתוך מצוקה גדולה לדיון. מכל מקום, בקשה בעניין כאמור היה על התובע להגיש בסמוך לאחר הדיון ולא כחודשיים לאחר מכן ודי בכך בכדי לדחותה.
8. על יסוד האמור לעיל, לא מצאתי בנימוקי הבקשה כל עילה שבדין המצדיקה פסילתי ועל כן חובתי להמשיך ולדון בתיק.
9. אשר על כן – הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת הנתבעת – אין צו להוצאות.
10. על התובע להגיב לבקשה לסילוק התביעה מחמת העדר סמכות עניינית וזאת בתוך 21 ימים, כאמור בהחלטה מיום 31.10.13.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: התובע: יצחק רויזמן
נתבע: הנתבעת: דקלה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: