ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית קרית ביאליק נגד זאב לירן קובי :


בפני כבוד השופט מוחמד עלי

המאשימה

עירית קרית ביאליק
נגד

הנאשם

זאב לירן קובי

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק שניתן בהעדר התייצבות הנאשם.

המאשימה הגישה תגובה, שבה היא מתנגדת לביטול פסק הדין.

נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירת קנס מסוג ברירת קנס, בו נטען כי ביום 3.1.2012 נמצא כלבו משוטט, לאחר שהוא לא קשר את הכלב באופן שלא תהיה לו גישה לרשות הרבים.

בישיבת יום 21.5.13 התייצב הנאשם וטען כי כלבו נמצא בשדות כפר ביאליק ולא בתחומי המאשימה. הדיון נדחה ליום 25.6.13 לשם בדיקת הטענות שהעלה הנאשם, על ידי ב"כ המאשימה.

לישיבת יום 25.6.13 לא התייצב הנאשם, לפיכך ניתן נגדו פסק דין בהעדר ו. לאחר מתן פסק הדין הגיש הנאשם בקשה לביטולו וטען כי אי התייצבותו נבעה מכך שמזכירתו שכחה לרשום את המועד ביומנו. בהחלטתי מיום 17.7.2013 הוריתי על קביעת מועד דיון תוך שקבעתי שהצדדים יהיו ערוכים לדיון לגוף העניין ואף לשמיעת ראיות, ככל שיהיה צורך בכך. הדיון נקבע ליום 3.9.2013. למועד זה התייצב ה ב"כ המאשימה ועמה וטרינר העיר, אולם הנאשם לא התייצב. משכך, דחיתי את בקשת הנאשם לביטול פסק הדין ודחיתי בקשת המאשימה לפסוק הוצאות בגין התנהלות הנאשם.

כעת מונחת בפני בקשת נוספת לביטול פסק הדין. לטענת הנאשם הוא לא הוזמן לישיבת יום 3.9.2013, שכן אישור המסירה המצוי בתיק בית המשפט אינו נושא חתימתו או חתימתו אשתו (שהנם שני הבגירים היחידים המתגוררים במען בו בוצע ה המסירה) והוא צירף דוגמאות לחתימתו וחתימת אשתו.

לאחר שעיינתי בטענות הנאשם ובתגובת המאשימה , אני סבור כי דין הבקשה להידחות.

סעיף 237(א) חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן: "חסד"פ") קובע את דרכי ההמצאה של כתבי בי דין במסגרת הליך פלילי. סעיף 237(א)(2) לחסד"פ קובע כי המצאה של מסמכים לפי אותו חוק תהיה כדין אם תבוצע, בין היתר, "במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה [...]". תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל,ד 1977 מוסיפה וקובעת כי בעבירות קנס "רואים את [...] ההודעה לתשלום קנס [...] כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן". ראו בין היתר: רע"א 5255/11 עיריית הרצליה נ' אברהם חנוך כרם ([פורסם בנבו], 11.6.2013) . משמעות הדברים היא כי בעבירות קנס, קיימת חזקה עובדתית לפיה רואים את דבר הדואר כנמסר לנמען לאחר 15 ימים ממועד משלוחו בדואר רשום. חזקת זו ניתנת לסתירה בין היתר אם הנמען הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

לא עלה בידי הנאשם לסתור את חזקת המסירה והנתונים המצויים בפני אף מלמדים כי הנאשם קיבל את הזימון לישיבת יום 3.9.2013. הזימון לישיבה זו נמסר באמצעות יחידת הדואר, אותה יחידה שבאמצעותה נמסר הזימון לישיבת יום 21.5.2013, שאליה התייצב הנאשם. על אישור המסירה צוין על ידי פקיד הדואר (אותו פקיד דואר ששמו מופיע גם על הזימון לישיבת יום 21.5.2013) כי דבר הדואר נמסר לקרוב משפחה של הנמען, ועליו מתנוססת חתימה ולידה שם המקבל (ככל הנראה מישהי בשם "רינה"). הנאשם אינו מספק הסברים לעובדות שפורטו לעיל, ובטיעון כללי כי החתימה אינה שלו או של אשתו, אין די.

לבקשת הנאשם לא צורף תצהיר המאמת את הטענות שנטענו . הגם שהנאשם לא מיוצג, יש חשיבות במקרה זה לאי צירף תצהיר לאימות העובדות, בשים לב לכך שבקשתו הקודמת לביטול פסק דין, נתמכה בתצהיר.

מכאן, שהנאשם רחוק מלסתור את חזקת המסירה ובנתונים המצויים בפני אף קיים אישור פוזיטיבי לכך שהנאשם קיבל את הזימון.

הנה כי כן, לנאשם ניתן יומו בבית המשפט ואין מקום לחזור ולהידרש לעניין עד בלי די.

סוף דבר, הבקשה נדחית.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עירית קרית ביאליק
נתבע: זאב לירן קובי
שופט :
עורכי דין: