ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעמה גוזלן שימקו נגד מדינת ישראל - משרד החינוך מחוז דרום :

ניתנה ביום 3 בנובמבר 2013

נעמה גוזלן שימקו
התובעת בבית הדין האזורי
-

מדינת ישראל - משרד החינוך מחוז דרום
הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה נילי ארד
התובעת המועסקת במשרד החינוך, הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע תביעה נגד המדינה להכרה בוותק ניהולי שצברה (פ"ה 26871-10-13).
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, השופטת אורלי סלע, העבירה את התיק להחלטתי לקביעת מקום שיפוט בתובענה. את טעמיה פירטה בהחלטה מיום 20.10.2013 כדלהלן:
" 1. התובעת בתיק שבכותרת הגישה תביעה כנגד משרד החינוך.
2. התובעת הינה בתו של מר גוזלן סעדיה המשמש מזה שנים רבות כנציג ציבור בבית הדין לעבודה בבאר שבע וישב במשך שנים במותבים עם שופטי בית הדין.
3. לאור ההנחיות הנוהגות ולפי הנדרש בכלל ג(1) לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה, מועבר התיק לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת נילי ארד, על מנת שתקבע את מקום השיפוט בתובענה.
4. הצדדים הודיעו שהם מבקשים שהתיק יתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים או בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. "
הכרעה
לאחר שנתתי דעתי לחומר שהובא בפני ולנסיבות הענין, הגעתי לכלל מסקנה כי מן הראוי להעביר את הדיון בהליך לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. ואבאר.
בנסיבות המקרה הוברר כי למר גוזלן יש "קשר להליך" בהיותו "בן משפחה" של בעל דין בהליך המתנהל בבית הדין בו הוא משמש כנציג ציבור. זאת, כמשמעותם של מונחים אלה בכלל ג'(1) לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מאי 2011) [וראו: הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: 'קשר' של נציג ציבור להליך המתנהל בבית הדין לעבודה, נוסח מעודכן – נובמבר 2012].
על האמור מתווספים שיקולים של חשש לניגוד עניינים ולוּ נחזה, והימנעות מפגיעה במראית פני הצדק, הנובעים מעצם ישיבתו בדין של נציג ציבור באותו בית דין אליו הוגשה תובענה על ידי "בן משפחה" [ראו למשל בהחלטה דומה ביחס לתביעת בנו של מר גוזלן: המ"ד 39496-02-12 נאור גוזלן – גלובוס מקס בע"מ, 29.2.2012; וכן: המ"ד 54385-09-11 דוד נודלר – מדינת ישראל-משרד החינוך, 23.10.2011].
במכלול השיקולים אף ניתנת הדעת לשלב בו נמצא בירור התובענה [ענין גוזלן; ענין נודלר]. בענייננו, טרם התקיים כל דיון בהליך, אף טרם הוגש כתב הגנה. בנסיבות אלה, שוכנעתי כי לא יהא בהעברת מקום הדיון בהליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתרה עליהם. זאת, במיוחד נוכח הסכמת הצדדים להעברת ההליך, ולמקום השיפוט החלופי בו בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב או בירושלים.
סוף דבר – לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, הריני מורה כי תיק פ"ה 26871-10-13 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, שהוא בית הדין הקרוב ביותר לבית הדין בבאר-שבע.
נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, השופטת דיתה פרוז'ינין, תיקבע אופן המשך הדיון בהליך.
ניתנה היום, ‏‏ל' חשון, תשע"ד (3 בנובמבר 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נילי ארד, נשיאה


מעורבים
תובע: נעמה גוזלן שימקו
נתבע: מדינת ישראל - משרד החינוך מחוז דרום
שופט :
עורכי דין: