ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ילנה קובטון נגד צפורה דבאש :

בפני כבוד השופטת טל לוי

מבקשת

ילנה קובטון

נגד

משיבה

צפורה דבאש

החלטה

לפני בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת לפי הוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב–2001, במעמד צד אחד.

לאחר שעיינתי בבקשה, ובתצהיר המצורף לה הנני סבורה כי לכאורה נקטה המשיבה הטרדה מאיימת כהגדרתה בסעיף 2 לחוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב - 2001 (להלן - "החוק") וכי על כן התמלאו התנאים הקבועים בסעיף 7 (א) לחוק למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, במעמד צד אחד.

אשר על כן, הנני אוסרת על המשיבה:

א. להיכנס לדירה בה מתגוררת המבקשת או להימצא במרחק קטן מ – 200 מטר מאותה דירה.
ב. להימצא ברדיוס קטן מ- 200 מטר מהמבקשת.
ג. להטריד את המבקשת בכל דרך ובכל מקום, לאיים על המבקשת לבלוש אחר המבקשת, לארוב לה, להתחקות אחר תנועותיה ו/או מעשיה ו/או לפגוע בפרטיותה בכל דרך, בין בעצמה ובין באמצעות אחר.
ד. ליצור עם המבקשת כל קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
האיסורים חלים כלפי המבקשת וכלפי בני משפחתה הגרים עמה.

צו ארעי זה יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת. במידה והמשיבה תנסה ליצור קשר עם המבקשת או תטריד אותה באופן כלשהו, עליה לפנות מיידית למשטרה.

דיון במעמד הצדדים ייערך ביום 10.11.13 בשעה 12:30 .

ההחלטה והזימון יומצאו למשיבה במסירה אישית באמצעות המזכירות. יום לפני הדיון תוודא המבקשת עם המזכירות האם הזימון נמסר למשיבה.

נוכח פרטי הבקשה מוצע כבר עתה לצדדים להגיע לכדי הסכמה בדבר מתן צו הרחקה הדדי כפי שניתן בגדרי ה"ט 16664-03-13 (ועל יסוד הסכמתן); וזאת על מנת ליתר קיומו של דיון . הצדדים יגישו הודעה לבית המשפט בתוך יומיים האם מסכימים להצעת בית המשפט . ככל שלא תהיה הסכמה בעינין זה, יישמע התיק במועד שנקבע לעיל.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ילנה קובטון
נתבע: צפורה דבאש
שופט :
עורכי דין: