ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד שלום סהר :


בפני כבוד הרשמת הבכיר ה סיגל אלבו

מבקש

שלום סהר

נגד

משיב

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

החלטה

לפני בקשה למחיקת כותרת ולחילופין בקשת רשות להתגונן.

המשיב הגיש כנגד המבקש תביעה לתשלום חוב מכוח ערבותו של המבקש לחובו של מר חטיב ריאד.

המבקש טוען כי מדובר חוב שהתגבש בשנת 1989 וכי הינו תושב חוץ מאז שנת 1988, כאשר נודע לו לראשונה על קיומה של התביעה והחוב רק בשנה האחרונה עת הגיע לביקור בארץ. המבקש טוען כי משך כל השנים מאז שנת 1989 לא בוצעה אליו פנייה מאת המשיב לתשלום החוב ובכך הפר המשיב את חובתו על-פי דין.
כן טוען המבקש, כי ערבותו הוגבלה לסכום של 10,000 ₪ וכי פנה למשיב מספר פעמים לצורך קבלת מסמכים בנוגע לחוב והסכומים שנגבו מהחייב ומהערבים הנוספים, אך פניותיו לא נענו.

ראשית, אציין, כי הבקשה אינה מגלה עילה למחיקת כותרת התביעה. המדובר בתביעה לסכום קצוב מכוח התחייבות בכתב, הוא כתב הערבות עליו חתום המבקש, ועל כן היא ראויה להתברר בסדר דין מקוצר.

האם יש מקום ליתן למבקש רשות להתגונן בפני התביעה? כאמור, המבקש טוען כי משך כל השנים מעולם לא נשלחו לו הודעות או התראות על קיומו של החוב ועל כי החייב העיקרי אינו משלם את חובו ועל כן הפר המשיב את חובתו על-פי דין כלפי המבקש.
כידוע, מטרתו של הליך סדר הדין המקוצר הינה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו (ראו: ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3) 518, 524; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהד' שביעית, 1995), בעמ' 675. לפיכך נפסק כי גם מי שההגנה שבפיו דחוקה וסיכוייו לדחיית התביעה נגדו קטנים, יקבל מתן רשות להתגונן. במסגרת הדיון בבקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט רשאי לקבוע עובדות או לקבוע מהימנות עדויות ואף טענה שהעלה הנתבע בעל-פה כנגד מסמך בכתב יכולה לבסס הגנה לכאורה (זוסמן, בעמ' 675-676, 678). ככל שהנתבע הציג הגנה לכאורה יש ליתן לו רשות להתגונן ואין לבדוק כיצד יצליח להוכיח את הגנתו או מהו טיב ראיותיו (ראו: ע"א 3374/05 אליהו אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (פורסם בנבו)).

במקרה זה טענת המבקש כי מעולם לא קיבל הודעות על קיומו של החוב ובכלל זה הודעות על אי קיום החוב על ידי החייב העיקרי, עשויה להקנות לו הגנה לכאורה בפני התביעה. לפיכך, אני מורה על קבלת הבקשה.

לנוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראת תקנה 214ב' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות").
התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום.
הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום מיום קבלת מסמכי התובע כאמור.
היה והתובע לא יגיש את המסמכים, בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתו.

ניתנה היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק המזרחי המאוחד בע"מ
נתבע: שלום סהר
שופט :
עורכי דין: