ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון שפלת הגליל נגד טלאל גבארה :

בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון שפלת הגליל

נגד

הנאשם
טלאל גבארה


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד נאיף עלי
הנאשם: נוכח
הסניגור: עו"ד סאלם

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
הסניגור הציג לעיוני מכתב מהיום שניתן על ידי מהנדס עיריית טמרה לעניין מעמדו הסטטוטורי של כביש מס' 123 העובר בחלקת הנאשם. דיברתי עם מהנדס הועדה שיבדוק אם התוכניות אכן הופקדו אך גם אם כן זה יהיה נכון וטוב לטיעונים לעונש.
מכיוון שמדובר בהפרת צו ויש התחייבות עליה חתום הנאשם, אני אטען שההתחייבות אינה ברת הפעלה בשים לב לאופן בו נוסחה בתיק העיקרי חע"מ 21399/07 .

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם הורשע בעבירה של אי קיום צו שיפוטי בכך שהיה אמור בהתאם לגז"ד שניתן בתיק חע"מ 21399/07 מיום 23/6/09 להרוס את התוספת בת ה- 3 קומות בחזית ביתו הצפוני ששטחה הכולל הינו כ- 55 מ"ר בכל קומה ובסה"כ כ- 166 מ"ר וזאת בחדירה לתוואי דרך מתוכננת ולמגרש שכן.
הנאשם היה אמור להרוס את הבניה עד ליום 23/12/10 אך עד היום למרות שעברו כשלוש שנים הבניה לא נהרסה ולא הוגשה בקשה ולא ניתן היתר בניה.
המדובר בעבירה חמורה המצביעה על זלזול בהחלטות ביהמ"ש ובפגיעה במערך התכנוני של המדינה.
מתחם הענישה ההולם כולל מאסר על תנאי עד מאסר בפועל, חתימה על התחייבות וקנס הנע בין 24,000 ל- 35,000 ₪. בנסיבות העניין וכפי שפירטתי לעיל לא אבקש להפעיל את ההתחייבות הכספית עליה חתום הנאשם.

הסניגור טוען לעונש:
הנאשם ביצע את העבירה בעקבות בניית בית מגורים לאחר עסקה שהיתה בינו לבין עיריית טמרה לפיה לקחו חלק מהשטח שלו ככביש והרשו לו לבנות. הוא בנה. בשנת 2011 העיריה נתנה אישור שהתוכניות הוגשו ועובדים לאשר את השטח ע"מ לקבל היתר. הנאשם פנה למהנדס שהציע לו לערוך שינוי תוכנית מתאר, הנאשם שילם לו כספים והעירייה אמרה שהם כבר הפקידו את התוכנית וימתין לאישור. גם היום הוא קיבל אישור שזה לקראת אישור סופי.
הנאשם לא ישב בחיבוק ידיים והוא עובד לקבל היתר. ברגע שיאשרו את התוכנית שהעירייה הפקידה יהיה אישור. העירייה היא העיכוב לקבלת ההיתר.
אבקש להטיל על הנאשם מאסר על תנאי ולא מאסר בפועל, התחייבות וקנס מינימלי מאחר ומדובר באדם שעבד כשכיר אך בתקופה האחרונה עבר תאונת דרכים. כן אבקש לא להפעיל את ההתחייבות על תנאי עקב הפגם שנפל בה.


החלטה
נדחה לשימוע גזר דין להיום בשעה 12.30.

ניתנה והודעה היום ל' חשון תשע"ד, 03/11/2013 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה, שופטת

הצדדים חוזרים לאולם לשמיעת גזר הדין.


גזר דין

הנאשם הורשע בעבירה של אי קיום צו בית משפט, לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

העבירה נשוא כתב האישום הינה עבירה אשר יש להתייחס אליה בחומרה נוכח העובדה שעניינה אי קיום החלטה שיפוטית תוך הבעת זלזול במערכת החוק והמשפט במדינת ישראל.
יובהר כי יש לראות בהפרת צו שיפוטי, שניתן מכוח חוק התכנון והבנייה, פגיעה במערך התכנוני ובשלטון בחוק.
יודגש כי במקרה דנן נצטווה הנאשם ע"י בית המשפט להרוס עד ליום 23.12.10 תוספות לבניין בשטח כולל של 166 מ"ר או לקבל היתר מתאים, אולם מזה תקופה של כשלוש שנים מופר הצו השיפוטי ע"י הנאשם.

מתחם הענישה ההולם בנסיבותיו של תיק זה על רקע העובדה שתקופת הפרת הצו אינה תקופה ארוכה, כולל בחובו עונש של מאסר על תנאי, קנס כספי והתחייבות כספית.

לטובת הנאשם, במסגרת קביעת העונש המתאים יש לציין את מצבו הכלכלי, העובדה כי עבר לאחרונה תאונת דרכים קשה ואת פעילותו אל מול עיריית טמרה לעניין שינוי תוואי הדרך ממנה עולה כי לא ישב בחיבוק ידיים.

אשר על כן, ולאחר ששקלתי את טיעוני שני הצדדים, ובהתחשב בהודאת הנאשם ובמכלול נסיבות העניין אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

מאסר על תנאי לתקופה של חודשיים למשך שנתיים והתנאי הוא - כי לא יעבור את העבירה בה הורשע, ויורשע בגינה.

תקופת התנאי תחל בעוד חצי שנה מהיום .

לתשלום קנס בסך 15,000 ש"ח או 50 ימי מאסר תמורתו.

בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם, אני מורה כי הקנס הנ"ל ישולם ב - 50 תשלומים חודשיים רצופים ושווים בסך 300 ש"ח כל אחד, וזאת החל מיום 1/12/13 ואילך.

אי עמידה באחד מתשלומי הקנס תעמיד את יתרת הקנס לפרעון מיידי.

כמו כן, הנני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית בסך 15,000 ₪, או 50 ימי מאסר תמורת הסכום הנ"ל, וזאת להימנע למשך תקופה של שנתיים מביצוע העבירה בה הורשע בתיק זה.

תקופת ההתחייבות תחל בעוד חצי שנה.

במידה שלא תיחתם היום ההתחייבות הכספית, כאמור לעיל, יאסר הנאשם למשך 10 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן והודע היום ל' חשון תשע"ד, 03/11/2013 במעמד הנוכחים.

אביגיל זכריה, שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון שפלת הגליל
נתבע: טלאל גבארה
שופט :
עורכי דין: